Záměrem akce bylo osobní poděkování a ocenění neformálních pečujících osob, které se v domácích podmínkách starají o své blízké s handicapem (o děti, dospělé nebo seniory, kteří potřebují pomoc druhých) a také vyzdvihnout jejich vnitřní sílu a obětavost. Upozornit na jejich nelehký životní úděl, který si zaslouží větší pozornost a ocenění ze strany širší veřejnosti.

Slavnostní večer byl vyvrcholením projektu “S podporou k lepší péči”, který poskytoval pečujícím osobám individuální podporu a poradenství, vzdělávání, terapeutické a jiné aktivity. Za účelem ocenění pečujících organizovalo Sdružení TULIPAN, z.s. veřejnou sbírku na transparentním účtu, kde se podařilo získat přes šedesát tisíc korun, které budou rozděleny mezi oceněné rovným dílem, jako poděkování za odvahu zveřejnit svoje životní příběhy a zviditelnit tak skupinu osob pečujících o své blízké. Kromě finančního ocenění pečující obdrželi také půvabné skleněné ceny od společnosti Kolektiv Ateliers či keramické anděly od našeho sdružení.

Celým večerem provázel skvěle vyladěný Swingband Zdeňka Hůly. Na programu bylo i působivé vystoupení pohybové skupiny OdRaz spojující nadšence ze Sdružení TULIPAN a Domova Maxov.

Ocenění získali: Iva Šilhavá, Zdena Ubiasová, Vlasta Fialová, Ivana Minaříková, Martina Janová, Lenka Vanclová, Alena Voborníková, Monika Vondroušová, Hana Koudelková, Ilona Literová, Alena Maryšková, Dana Moricová, Marie Zurčínová, Pavlína Holubcová, Anna Majerechová, Radka Ondrušková, Ludmila Machová, Marcela Fulierová, Božena Bezděková a Miroslav Roháček. 

V Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci uskutečnil slavnostní večer pořádaný Sdružením TULIPAN Ocenění pečujících osob Libereckého kraje 2019.Zdroj: Janek Jiříček

Pozvání na společenský večer přijali a ocenění předali: Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Tomáš Sábl, 1. místostarosta města Semily,  Šárka Prachařová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec, Michaela Tejmlová, členka Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, Zora Machartová, předsedkyně správní rady Sdružení TULIPAN, z.s.

Slavnostní vyhlášení “Ocenění pečujících Libereckého kraje” bylo podpořeno Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec, realizovaného pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, pod finanční záštitou náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu sociálních věcí Pavla Svobody, pod záštitou primátora Statutárního města Liberec Jaroslava Zámečníka a spolufinancováno z grantového programu OC NISA a Operačního programu Zaměstnanost.

Poděkování pořadatele si dále zaslouží: Společnost Kolektiv Ateliers a.s., která dodala hodnotné dárky pro oceněné. Děkujeme také organizacím Aktivit, spol. s r.o. a RTM Plus s.r.o., dále Městu Hrádek nad Nisou, Nový Bor, Cvikov, Rokytnice nad Jizerou, Česká Lípa, Železný Brod a Semily a koordinátorkám projektu, že přispěly na transparentní účet č. 000000-5601984319/0800, který bude rozdělen jako finanční dar oceněným pečujícím.

Lenka Matěchová