Naše setkání, jako obvykle, zahájili žáci a žákyně ZUŠ v Novém Boru, kteří nám zahráli a zazpívali tradiční vánoční koledy. Nechyběly ani Rolničky, rolničky a Narodil se Kristus Pán. Byli jsme rovněž informováni, že ZUŠ se zúčastní i vánočního koncertu v městském divadle v Novém Boru. Jako poděkování pak předala paní předsedkyně naší organizace Zofia Doškářová všem vystupujícím malou pozornost.

Následně mezi námi přivítala Zofia Doškářová naše hosty, kterými byli Tomáš Mašek, místostarosta Nového Boru, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor Daniel Nerad, Jana Kučerová, vedoucí sociálního odboru a zdravotnictví města a Markéta Trnková Krchňáková, ředitelka ZUŠ v Novém Boru. Mezi hosty nechyběly ani Stanislava Silná a Jiřina Kubáňová, které s námi již delší dobu spolupracují.

Pan místostarosta města poděkoval za pozvání a zdůraznil společenský význam práce naší organizace stejně jako dalších obdobných organizací působících v Novém Boru. Přislíbil i do budoucna spolupráci a podporu města našim aktivitám. Popřál přítomným příjemné Vánoce, pevné zdraví a štěstí a úspěchy v novém roce.

Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města a vedoucí sociálního odboru a zdravotnictví se připojili s přáním klidného prožití vánočních svátků, zdraví a pohody v roce 2024. Očekávají další plodnou spolupráci mezi námi. Šárka Hantychová z Centra pro pečující nabídla pomoc a spolupráci našim členům a jejich rodinám.

Návštěva školy v Zákopčie.
Tým učitelek z Kamenického Šenova vyrazil načerpat inspiraci na Slovensko

Předsedkyně naší Rosky provedla zhodnocení činnosti za rok 2023. Poděkovala za spolupráci a podporu městu Nový Bor a dalším sponzorům.

V roce 2023 jsme vedle schůzové činnosti zajistili zejm. pravidelná cvičení, kursy ergoterapie a nově i kursy trénování paměti pod vedením Stanislavy Silné. Uspořádali jsme 2. ročník akce Trousíme se na Klíč, které se zúčastnili nejen naši členové ale i jejich rodinní příslušníci a veřejnost.

V červnu se za Rosku Česká Lípa zúčastnily Zofia Doškářová a Jaroslava Slánská cesty do Štrasburku spojené s návštěvou EP. Cesty se dále zúčastnili zástupci jednotlivých organizací Unie Roska a to na pozvání europoslankyně Kateřiny Konečné, členky podvýboru pro veřejné zdraví.

Na podzim absolvovali naši členové rekondiční pobyt v Janských Lázních, kde vedle příjemného prostředí využili i některých lázeňských služeb. S pobytem byli všichni nad míru spokojeni. Příjemné počasí nás přimělo i k výletu na Černou horu a k toulkám po okolí lázní.

V roce 2024 budeme pokračovat v aktivitách založených v minulém roce s tím, že tentokrát plánujeme m.j. rekondiční pobyt v Hejnicích a setkání s našimi přáteli z regionální organizace „Towarzystwo chorych na stwardnienie rozsiane v Jeleniej Górze“ zde v Novém Boru.

Po té následovala volná zábava doplněná malým pohoštěním a tombolou. Myslím, že jsme si každý naše setkání plně užili. Na konec jsme si vzájemně popřáli příjemné vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví a štěstí.

Pevné zdraví, štěstí a pohodu v roce 2024 přejeme též našim rodinám, přátelům, kteří naše aktivity podporují a všem lidem dobré vůle.

Vánoční posezení Rosky Česká Lípa.Vánoční posezení Rosky Česká Lípa.Zdroj: Pavel Březina

Pavel Březina