Letošní novinkou na trase byly zámecké sklepy. Na jednotlivých zastávkách nechyběl průvodce s výkladem. Na startu účastníci obdrželi mapu putování s tajenkou, kterou v průběhu vyplňovali. Akci pořádal strážský spolek Järgen family.

(mik)