Stalo se tak v pondělí 2. března v 17 hodin ve foyer budovy Libereckého kraje v Liberci. Nejdříve si vzal slovo hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který sdělil, co ho vede k dlouhodobé podpoře Nadace Euronisa.

Připomeňme, že na 15. Hejtmanském plese ředitel nadace Petr Dušák obdržel od hejtmana šek ve výši 147.100 Kč jako jednu část výtěžku z této benefice. Dalším významným hostem byl biskup Jednoty bratrské Jan Klas, který hovořil o důvodech, které vedly představitele církve k založení této organizace v roce 1995.

Ředitel nadace Petr Dušák pohovořil o 25 letech fungování takto: „Kdo by se kdy nadál, že při vzniku Nadace Euronisa, kdy se začaly slévat první pramínky lidské solidarity do právě vznikajícího potůčku pomoci druhým, tu budeme po čtvrt století stát a vnímat tuto organizaci jako životodárnou řeku napájející neziskový sektor v našem regionu. Ještě před slavnostním spuštěním výstavy byl symbolicky pokřtěn benefiční kalendář vydaný právě k této příležitosti. Nachází se v něm fotografie uměleckých děl, která byla v minulosti darována umělci z celé ČR a darována do benefiční aukce umění.

Samotná výstava mapuje vývoj nadace v průběhu čtvrt století. Zahájená výstava potrvá do konce března v pracovní době krajského úřadu.

Nadace Euronisa založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes 37 milionů korun a podpořila z nich téměř čtyři sta organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus. 

Jiří Helis