I přes ztížené podmínky coronavirové pandemie se naši uživatelé s podporou pracovníků Denního stacionáře na tento významný sportovní turnaj připravovali. Víkendový maraton plný vyřazovacích zápasů přinesl našim sportovcům absolutní zlaté vítězství.

Blahopřejme panu Petru Čvančarovi, Lukáši Koželuhovi, Aleši Kubátovi, Luďku Voglovi a Josefu Kollárovi za jejich nejen sportovní, ale zejména týmové nasazení. Upřímné poděkování patří také našim pracovníkům, kteří uživatele pravidelně na soutěže a turnaje připravují s maximálním nasazením a nesmírnou podporou.

Na tento turnaj uživatele doprovázeli a společně s nimi soutěžili paní Martina Suchánková a pan Jiří Plavec. Jsme na vás velice hrdí a děkujeme za tuto vrcholovou reprezentaci naší organizace, ale také města Česká Lípa.

Eliška Šťastná Kysilková, Denní stacionář Denních a pobytových sociálních služeb Česká Lípa