Před dvěma roky vydal Spolek knihu Nordböhmischer Excursion Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku, kde je zobrazen vývoj spolku a jeho badatelská činnost.

Ve středu 8. 7. uspořádal Vlastivědný spolek ve spolupráci s městem Česká Lípa vernisáž venkovní výstavy Zrcadla do historie – Místa ztracená po celoměstském požáru 1820. Vernisáž byla zahájena vystoupením malých hasičů, kteří ve své ukázce předvedli hašení domů a ošetření zraněných.

Výstavu zahájila starostka města Jitka Volfová, poté pohovořili Michal Panáček (předseda Vlastivědného spolku) a Květa Menclová (ředitelka Regionálního turistického informačního centra). Na výstavě se především podíleli Michal Panáček a Jaroslav Panáček - odborná příprava a vedení, texty, foto, dále Rudolf Živec a Atila Vörös – grafické zpracování a foto.

Výstavu je možné shlédnout až do konce září, panely jsou rozmístěny na několika místech v centru města. Letáčky a informace o výstavě poskytne RITC na náměstí v České Lípě.

Eva Bečvaříková