Pavlína Šámalová ze Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, která výstavu připravila, k ní říká:

"Děti od malých až po velké, od České Lípy až k Mělníku, tyto studnice kreativity vytvořily umělecká díla na téma Voda v krajině. Se svými díly se zúčastnily umělecké soutěže pořádané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR regionálním pracovištěm Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a Vy máte nyní možnost tato díla spatřit v Galerii Pošta v Dubé."

Výstava byla zahájena vernisáží v pátek 14. října a potrvá do 29. října. Přístupná bude v obvyklé dny – v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky si mohou zájemci domluvit na telefonním čísle 607 138 832.

myš