Jedná se o vědomostní soutěž v oblasti drog, alkoholu, kouření, šikany a kyberšikany. Součástí jsou vědomostní soutěže, scénka na dané téma a utajená disciplína. Letos jí bylo postavení co nejvyšší věže ze špejlí, marshmallownů a izolepy. Správnost odpovědí hodnotila pětičlenná porota, kterou tvořili zástupci probační služby, DDM Smetanka, městské policie a organizace Rodina v centru.

V listopadu se šesťáci ze Skalice již tradičně zúčastnili 14. ročníku soutěže DRAKOUŠ v divadle v Novém Boru.Zdroj: archiv školy

Naši šesťáci se poctivě připravovali. Trénovali vědomosti, pilovali scénku. Pracovala celá třída, i když mohl soutěžit pouze pětičlenný tým, a to bylo některým moc líto. Do vedení se naši dostali hned po prvním kole a prvenství si udrželi až do konce soutěže. Vítězství dosáhli i díky paní učitelce Mgr. Veronice Tůmové, která se se svými páťáky pravidelně účastní coby diváci a morální podpora.

Prvenství naši šesťáci dosáhli po dlouhých 7 letech, a tak se žáci 5. třídy již teď těší, že to přístí rok zopakují.

Alexandra Nováková, ZŠ Skalice u České Lípy