Cesta vede kolem zděné chaty CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, která zde stojí již třicet let. Kolem chaty jsem uviděl vyhloubený příkop, který dále pokračoval po cestě. Všude ležely vyvalené balvany a v příkopě bylo položeno elektrické vedení.

Výkop pokračoval asi 50 metrů a bylo zřejmé, že zde pracovala těžká technika. Přelezl jsem rozkopanou cestu, která dále ještě nebyla poškozena, ale žlutou sprejovanou barvou bylo naznačeno pokračování trasy výkopu v délce 800 metrů až k hájence u státní silnice v Břehyni! Při pomyšlení, že tato stará cesta bude rozkopána jen kvůli tomu, aby ochránci přírody si mohli na chatě svítit mi nebylo dobře.

Braňme staré cesty.Zdroj: Pepa ŠachlV pondělí jsem zavolal vedoucímu CHKO Kokořínsko a chtěl jsem znát důvody, které vedly ochranu přírody k takovému zásahu v přírodní rezervaci. Prý je to práce ČEZu neboť se ruší staré vedení el. proudu. Namítl jsem, že snad dnes v době digitálních technologií není nutno za každou cenu pouštět těžkou techniku do rezervace kvůli jedné chatě. Po skončení prací prý bude uvedena cesta do původního stavu!

Čtenář si jistě dovede představit jak tato úprava dopadne, zůstane zde rozrytá písčitá cesta s ulámanými skalními bloky!

Divím se, že pracovníci ochrany přírody mají tak benevolentní přístup k původnímu přírodnímu rázu krajiny podél rybníka s překrásným výhledem na majestátní hrad Bezděz.

Pepa Šachl