Nový rok jsme zahájili ve třídě 4. A projektem Postav si svou školu, ve kterém si děti procvičily učivo matematiky, angličtiny, informatiky, a hlavně dovednost spolupráce a komunikace.

V aplikaci Minecraft Education Edition si během jednoho dopoledne postavily celou budovu naší školy. Čtyřčlenné skupiny pracovaly s mapou z katastru nemovitostí, aktuálními fotografiemi školy a společnými silami budovaly školu. Bylo potřeba zvolit měřítko a všechny rozměry budovy do tohoto měřítka přepočítat, spočítat zastavěnou plochu i obvod budovy školy.

Díky spolupráci, komunikaci a společné domluvě se podařilo během čtyř vyučovacích hodin práci dokončit a výsledný virtuální model je skoro k nerozeznání od skutečnosti.

Jitka Legezová, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše