Dílny, které jsme navštívili a vyrobili si v nich spoustu krásných věcí, byly: Foukání skla, výroba sklářských forem, broušení kuličské, broušení hranařské, rytí skla, design interiéru, malování skla.

Žáci byli rozdělení do skupin po třech až čtyřech a vyzkoušeli si, jak je to těžká, ale zároveň krásná práce se sklem. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o oborech, které tato škola poskytuje. Za zajímavé považuji, že je to jedna z posledních škol, která ještě poskytuje vyučení se výroby sklářských forem.

Práce s dlátem je fakt dost náročná. Ale každá práce má to své. Při foukání skla je dost těžké foukat a točit výrobkem tak, aby z toho vznikl nějaký skleněný předmět, který se pak dále upravuje buď malování nebo broušením.

Myslím si, že je to přínosné, když si žáci vyzkouší, co tato práce obnáší a zjistí, že je důležité se vše dobře naučit, aby se člověk dokázal uživit a aby ho práce bavila.

Krista Šrámková