Pilně plnili úkoly zaměřené na toto téma. Řešili slovní úlohy, četli si básničku o Zemi, vymýšleli, jak využít přírodní materiál, bez poničení přírody, k výrobě něčeho nového, krásného, naučného. Kreslili sluníčka, kde jak jinak, než tematicky, dozdobili paprsky. Děti si zasadily rostlinky, o které se budou starat, Nelinka dokonce zasadila několik stromů. Nezapomněli ani na odpadky v přírodě, které během krátkých procházek uklízeli.

Jana Pancová, třídní učitelka