Zápis do prvních tříd proběhne na naší škole ve dnech 24. – 26. dubna vždy od 14 – 18 hodin. Pro své budoucí žáky připravujeme opět řadu atraktivních zážitků a pro rodiče možnost elektronického přihlášení k zápisu na přesný čas. Pro žáky s doporučeným odkladem školní docházky nabízíme jednu přípravnou třídu, kde děti se zkušenou paní učitelkou získají dostatek vhodných podnětů k dosažení školní zralosti.

Vyzkoušet si zápis nanečisto, v klidu a tichu prohlédnout celou školu a popovídat si s učiteli i vedením školy můžete při mimořádném sobotním otevření naší školy pro rodiče budoucích prvňáčků, a to přesně v sobotu 18. března v 10 hodin, kdy bude zahájena prohlídka školy a školního hřiště.

Všechny své prostory, odborné učebny a školní třídy otevřeme všem zájemcům i v tomto pracovním týdnu od 8 – 10 hodiny a všechny oddělení školní družiny a školního klubu od 14 - 15 hodin. Budete mít příležitost zúčastnit se vyučovacího procesu ve všech třídách a přesvědčit se o tom, jak v naší škole naplňujeme svůj školní vzdělávací program.

Lyžníci v Loužnici na Jablonecku.
Lyžníci v akci! Podívejte, jak si lidé užívali zasněžené hory v dobách minulých

Vzdělávací program, náplň školního i mimoškolního vzdělávání, všechny potřebné informace a kontakty jsou všem přístupné na webových stránkách školy www.zsslovanka.cz. Zde jsou také vloženy vše potřebné informace ke školní zralosti a organizaci školního i mimoškolního vzdělávání na naší škole.

JZe života školy na Slovance.Zdroj: Hana Broulíkováaká je základní škola Slovanka?

Jsme úplná veřejná základní škola jejíž školní vzdělávací program vychází z tradičních hodnot základního vzdělávání a propojuje je s moderními metodami a formami vzdělávání. Celkový rozvoj zdravé a sebevědomé osobnosti každého žáka je součástí naší filozofie. Proto je v učebním plánu trvale zařazena etická výchova. Je pro nás prioritou, aby prostředí, ve kterém se naše děti vzdělávají, bylo nejen krásné, ale především bezpečné.

Velmi vážně přistupujeme k řešení jakýchkoli náznaků ohrožení dětí, úzce spolupracujeme s rodiči, PPP a školním poradenským pracovištěm. Věnujeme péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně rozvoje nadaných žáků. Individuální péči našim žákům umožňuje i přívětivý počet dětí ve třídě, který se průměrně pohybuje kolem 23 žáků ve třídě. Našim žákům se věnuje tým kvalifikovaných pedagogů, vychovatelů a asistentů nejen během školního vyučování, ale i v rámci zájmového vzdělávání a ve školní družině.

Benefiční koncert Sláva budiž v českolipské bazilice.
Benefiční koncert Sláva budiž vynesl přes patnáct tisíc korun pro azylový dům

Snažíme se držet krok s rozvojem moderních komunikačních technologií a v tomto duchu vzdělávat i naše žáky. Rozvíjíme informační gramotnost v běžné výuce i v zájmovém vzdělávání a nabízíme nadstandardně vybavené učebny robotiky a výpočetní techniky. Na druhou stranu nabízíme dětem dnes již méně časté aktivity, jako je chov včel, slepic, drobných domácích zvířat, pěstování bylin či práce ve školním sadu.

Naše školu reprezentuje též řada skvělých sportovců a v kolektivních sportech se naše škola pravidelně umísťuje na předních místech v okresních, krajských i celorepublikových soutěžích. Nabízíme tedy všem dětem možnost najít své pevné místo, kde budou úspěšné a užitečné. Všestranný rozvoj osobnosti, zodpovědná práce, bezpečné a klidné prostředí, otevřená spolupráce s rodiči jsou pilíře, na kterých naše škola stojí.

Zveme tedy srdečně všechny rodiče a jejich děti, aby se přišli podívat a aby se stali součástí týmu všech, kteří jsou srdcem na Slovance.

Hana Broulíková