Vzpomínám na svého dědu sedláka od Kutné Hory, jak mi jako puberťákovi vysvětloval, jak probíhala kolektivizace na vesnici v padesátých letech. No a pak jsem jako celá řada spoluobčanů koukal na seriál Jaroslava Dietla „Nejmladší z rodu Hamrů“. Tam ta kolektivizace byla zfilmována naprosto jiným způsobem, než mi ji děda popisoval.

Uteklo několik let a já začal v roce 1991 starostovat v Kravařích. Pamatuji si na krásnou euforii, kdy se v garážích začala otvírat občerstvení, řemeslníci, kteří do té doby pracovali ve státních podnicích se začali osamostatňovat. V Kravařích jsme měli podnikatele v prodeji všeho možného, měli jsme zde klempíře, pokrývače, malíře, natěrače a několik zedníků….

A zase uteklo několik let a pohled na soukromý sektor a živnostníky mne nadšením nenaplňuje. Celá řada z nich skončila, o řemeslníky vlastně nezavadíte. Tedy mimo několika internacionálních prodejců, kteří prodávají od nevidím do nevidím a sortiment, že se jeden nestačí divit.

A postupně se v našich obcích rozšiřuje zvláštní přístup ke službám, které obce chtějí zachovat. Tím myslím to, že podnikatele a soukromníky začínají zastupovat kraje, města a obce. Kraje skupují menší dopravce a provozují si autobusovou dopravu sami. Obce skupují malé krámky a zajišťují prodej běžného sortimentu taktéž sami. Mnohde obce a města suplují Poštu atd. Samosprávy si vytvářejí své podniky například na údržbu zeleně a provádějí ji ve své režii.

Pro toto období jsem si zvolil svůj výraz – Kolektivizace II. Vím, že existuje jedno pořekadlo, a to, že „nelze močit proti větru“. Takto jsou nastavena pravidla a takto se dnes život na vesnicích utváří. Jen mne to mrzí a vzpomínám s nostalgií na jednoho malého podnikatele z Heřmanic, který když jsme potřebovali cokoli kdekoli posekat, stačilo jen zavolat Frantu, domluvit se během pár minut a za pár dní bylo posekáno, pohrabáno a tráva odvezena.

Kdeže loňské sněhy jsou….

Přeji občanům měst a obcí, aby Kolektivizace II byla k jejich prospěchu a spokojenosti.

Vít Vomáčka – starosta obce Kravaře v Čechách