Poslední „nápad“ Vlády ČR zvedl ze židlí celou řadu starostů, neboť by se obce měly podílet na příspěvcích, které vláda odsouhlasila OSVČ.

Dovolím si zveřejnit úvahu, která vychází z mých dlouholetých zkušeností, jako starosty menší obce.

1. Obce a města mají na svých účtech cca 350 miliard Kč. To svědčí o jejich řádném hospodaření, ale o tom nyní není řeč.

2. Stát disponuje s majetkem právě v katastru obcí, kdy tento majetek nepotřebuje (pozemky, budovy…). A ani se o něj nestará. Každý starosta obce se může vyjádřit, jak se například Pozemkové úřady starají o své pozemky.

3. Kdyby stát motivoval (nenařizoval) obce, ty by jistě celou řadu nemovitostí legálně od státu zakoupily a stát by si legálně přišel dle mého názoru minimálně na miliardy korun.

4. Klasik by pravil, že jde „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Stát se totiž zbaví majetku (a i úředníků by nebylo následně potřeba tolik) a legálně získá prostředky na sanaci škod, vzniklých COVIDem 19. A obce získají do svého majetku nemovitosti… o které se stejně mnoho let staraly.

Asi se jedná o „nesmyslný“ návrh. Ale jsem přesvědčen, že se jedná o slušný a morální návrh.

Vít Vomáčka – starosta obce Kravaře v Čechách