Puškařské řemeslo se stalo v České Lípě od 16. století vedle hrnčířství a cínařství jedním z nejproslulejších řemesel. Dobou jeho největšího rozkvětu bylo celé 19. století, reprezentované zejména několika členy rodiny Rutte, proslulé zejména svými originálně řešenými vzduchovkami, dále otcem a synem Templerovými a Wenzelem Mattauchem. Jako významné řemeslo se udrželo až do konce druhé světové války, kdy zde působily tři puškařské firmy: Knebel, Tschernatsch a Heyer.

Po smrti Franze Josefa Knebela v roce 1937 převzal firmu v čp. 253 v Sokolské ulici jeho syn Franz, jehož stopy končí po narukování do Wehrmachtu v říjnu 1941. Ve stejné ulici v čp. 272 sídlila od roku 1929 firma Josefa Heyera, jež zde působila až do konce války. Třetí puškařskou firmou byla v čp. 462 v Klášterní ulici dílna Wenzela Tschernatsche, který zde pracoval až do odsunu v říjnu 1946.

Hned po válce se projevil zájem o převzetí zkonfiskovaných puškařských dílen do národní správy. Přes prvotní nadšení se však národní správa firem Franze Knebela a Wenzela Tschernatsche neujala a firmy byly zrušeny. Vážným zájemcem o firmu Josefa Heyera hned v říjnu 1945 byl Jan Kupec, který jako národní správce uspěl a stal se tak až do své smrti v roce 1951 posledním českolipským puškařem.

Brána do Velenic.
Brána do Velenic. Fotograf Radek Bachtík zachytil vzácný jev

Jan Kupec se narodil 12. prosince 1915 v Chocenicích u Kolína a vyučil se puškařskému řemeslu u renomované firmy F. J. Lesáka v Poděbradech. Byl ustanoven národním správcem živnosti Josefa Heyera 14. února 1946 a současně mu bylo usnesením rady MNV povoleno přemístění živnosti do čp. 253, tedy do dílny po Franzi Knebelovi, protože prostory v čp. 272 se ukázaly být pro provozování jeho živnosti nevhodné. Tentýž měsíc mu bylo povoleno odkoupení zařízení obchodu a dílny puškařské firmy Josefa Heyera.

V létě roku 1946 požádal Jan Kupec jako národní správce firmy Heyer o převzetí zbraní členů Mysliveckého spolku v České Lípě, které se nalézaly v opravě u bývalé firmy Wenzela Tschernatsche v Klášterní ulici a sloučení inventáře této firmy s jeho firmou. Podle soupisu obsahoval inventář 7 rozbitých pušek Lankaster nebo Lefausch, 12 pažeb Lankaster, 35 dalších různých pažeb, 12 rozbitých vzduchovek, 34 brokových hlavní, 21 rozbitých malorážek, 80 různých hlavní a různé puškařské vybavení a materiál.

Celý zapomenutý příběh najdete na webu českolipského muzea muzeumcl.cz. Ve výstavních prostorách muzea je také k vidění výstava Palné zbraně ze sbírky muzea. Zastoupeni jsou zde i další českolipští puškaři Josef Rutte, Ferdinand Templer, W. Mattauch a další.

Jaroslav Panáček, Vlastivědné muzuem a galerie Česká Lípa