Alenka Tomsová a Vojta Stránský skvěle komentovali naší originální prezentaci, kterou vytvořily děti v hodinách výtvarné výchovy a která zachycuje hlavní události v naší škole.

Následně si vyměnily zkušenosti učitelé a děti v oddělených aktivitách. Na závěr jsme prošli celou ZOO s úsměvným komentářem průvodce.

Jana Mašková, ZŠ Dubá