A hle? Evžen. V tu chvíli je jasné, co zadám dětem za úkol. V českém jazyce se totiž budeme věnovat obrázkovému čtení. Procvičíme správné a plynulé čtení, správný tvar doplněného slova za obrázek.

A úkol? Více než jasný. Hlavním hrdinou příběhu bude Evžen.

NÁŠ ŠKOLNÍ ŽELVÁK EVŽEN.

Myšlenky, které mi ráno prolétly hlavou se nádherně zúročily. Děti napsaly krásné příběhy. Drobné chybičky jim v tuto chvíli odpustím. Jsou šikovné a já je moc chválím. Ona totiž on-line výuka není vůbec jednoduchá.

Jana Pancová, třídní učitelka 3. třídy