Jednu z mála letošních spanilých jízd po Libereckém kraji za potenciálními budoucími kolegy, ale potažmo i kolegyněmi mají za sebou zaměstnanci Skupiny ČEZ, konkrétně z útvaru strategického náboru a ČEZ Distribuce. Jejich cílem se v pondělí 14. září stal Liberec a poté ve středu 16. září i Česká Lípa. Středem jejich zájmu se tentokráte stali žáci z devátých tříd, kteří se svým pedagogickým doprovodem zavítali na prezentační akci Živá knihovna povolání“ Interaktivní představení povolání žákům posledních ročníků ZŠ ve spolupráci s místními firmami probíhalo v režii Svazu průmyslu a dopravy ČR za přísných hygienických opatření. Tedy s rouškami, nezbytnou desinfekcí na ruce a v omezeném počtu firem i samotných návštěvníků s rozestupy.

„Živá knihovna je zajímavý projekt, díky němuž je možné zavítat mezi žáky základních škol. Respektive oni přicházejí za námi v rámci veřejné prezentace různých firem v daném regionu. Akce je určena pro ty, kteří se rozhodují, nebo se budou rozhodovat, co po skončení základní povinné docházky. My je pochopitelně prostřednictvím kolegů z ČEZ Distribuce seznamujeme s prací energetiků a snažíme se je motivovat ke studiu na středních školách či učilištích se zaměřením na technické obory, zvláště pak elektrotechniku. Jak se ve finále rozhodnou, je pochopitelně jen na nich a rodičích,“ uvedl Martin Klacián, náborový specialista z Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Podle třídních učitelek 9. ročníků z českolipské ZŠ Slovanka Lucie Říhové a Zuzany Policerové se přišly se žáky do KD Krystal podívat právě pro případnou motivaci dosud váhajících, co dál. „Většina už sice má představu, kam dál, na jakou střední školu či učiliště, půjdou. Jsou ovšem i tací, co ještě nemají až tak jasno. Proto jsme s nimi zde, zda je něco osloví, je už na nich,“ řekla Lucie Říhová.

Zuzana Policerová k tomu dodala: „A co je také hlavní, prezentace firem není jen o teorii, ale i praxi a názorných ukázkách. Žáci se seznámí s tím, co vše budou muset během dalšího studia absolvovat a rovnou tak mohou zvážit, zda na to vůbec mají.“

Živá knihovna povolání se v Liberci a České Lípě konala již po páté. „Z naší strany jde o podporu technického vzdělávání a nedostatkových profesí v daném kraji, knihovny se tudíž konají napříč celou republikou. Oslovujeme proto významné firmy a společnosti působící v regionu. Konkrétně na Liberecku je například nedostatek zdravotních sester, sklářů, pracovníků v textilním odvětví, ale právě i v energetice a jiných technických oborech. Jsme rádi, že i přes problematickou dobu se nám podařilo akci zorganizovat, byť v omezené míře. Všem děkujeme za účast a věříme, že vzájemné setkání žáků a odborníků daných profesí, splnilo či splní oboustranné očekávání,“ uzavírá Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy