Díky dětem, rodičům, zaměstnancům a přátelům základní školy Slovanka se stal dnem plným poděkování, dojemných dětských dopisů, obrázků a malých dárků. Všemi těmito věcmi jim byly vyjádřeny úcta a obdiv k jejich nelehké práci.

Právě minulý pátek byl totiž Světovým dnem laskavosti, a protože je ZŠ Slovanka dlouhodobě zapojena do projektu Jsem laskavec, přišla paní učitelka Iva Scharfová se skvělým nápadem, jak dát najevo podporu právě sestřičkám z NSP Česká Lípa. Vše bylo samozřejmě ztížené o to, že probíhá distanční výuka, ale s pomocí svých kolegyň a kolegů, jež na svých online hodinách s dětmi o projektu povídali, vše dovedla do zdárného konce.

A tak mohlo být to neuvěřitelné množství poděkování, vyjádřené různými formami, ale vždy upřímně, právě v pátek 13. listopadu předáno panem ředitelem Václavem Špetlíkem, organizátorkou akce i několika dětmi z její třídy. Nashromáždilo se toho za týden opravdu hodně a je vidět, že děti i dospělí spojeni se ZŠ Slovanka mají srdce na pravém místě.

Za ZŠ Slovanka Lenka Skokanová