Program zahájily svým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Zákupy. Pak přišli na řadu zástupci města, kterým moderátor kladl ožehavé otázky. Jako první přišla na řadu dopravní situace ve městě. Městem denně projíždí kamiony. Otřesy, které kamiony při průjezdu městem způsobují, mají za následek narušování statiky domů v bezprostřední blízkosti komunikace. „Městu by pomohlo vybudování obchvatu, který by zcela odklonil nákladní dopravu z centra města.
Podávali jsme žádost na kraj, ale zatím čekáme na vyjádření kompetentních úředníků,“ řekla starostka města Miloslava Hudaková. Podle starostky by však měl obchvat vzniknout nejpozději do roku 2013.
Jedním z mnoha témat byl také novozákupský rybník. Zápach linoucí se z této zarůstající vodní plochy obtěžuje občany v okolí. Deník tuto situaci již dříve řešil s předsedou místního rybářského svazu a s představiteli města.
Právě tento svaz podle občanů již před rokem slíbil vyřešení této situace, ale ani po roce se nic nezměnilo. „Je s podivem, že tak velká organizace s tolika aktivními členy není schopná se o tuto záležitost postarat a nechá rybník dál zarůstat rákosím,“ vyjádřila se místostarostka Sylva Moravcová.
Současný stav rybníka vytváří ideální podmínky pro vznik komářích kolonií a to samozřejmě přináší nepříjemnosti majitelům nedalekých zahrádek. „Hodláme podat podnět příslušným orgánům, aby se problematice věnovaly a zjednaly, pokud možno co nejdříve, nápravu,“ dodala Sylva Moravcová.
O tomto a dalších tématech bude čtenáře Deník informovat v nejbližších dnech.