Od té chvíle až dodnes měla Česká Lípa natočené kormidlo značně doprava. Teď možná začíná Oranžová revoluce. Poprvé od roku 1990 povede Českou Lípu starosta, kterého nedodalo Občanské fórum nebo ODS, a Česká Lípa otáčí kormidlem doleva.

„Bezmála čtvrt století řídila toto město pravice. Nyní je čas pro sociální demokracii, čas otočit kormidlem," potvrzuje v rozhovoru pro Českolipský deník nová starostka České Lípy Romana Žatecká.

Rozhovor s ní vznikal „na dálku" po e-mailu o uplynulém víkendu.

Volba nového vedení města je vždy a všude hojně sledovanou událostí. Budou na ustavujícím zastupitelstvu také vaši blízcí, někdo z vaší rodiny?

Považuji tuto událost spíše za pracovní než společenskou. Prostory zastupitelského sálu v České Lípě také nejsou zrovna přívětivé pro hosty, ani nijak velké. Je tu málo míst pro veřejnost, protože ta na běžná jednání chodí jen výjimečně. Proto jsem nikoho na tuto událost nezvala. Samozřejmě mne potěší, pokud někdo z mých blízkých a přátel přijde nebo přijede, ale raději si tu událost prožijeme v soukromí, kdy se budu moci věnovat jenom jim.

Jak velký problém pro vás bylo ukončit nebo přerušit vaše dosavadní zaměstnání? Musíte opustit projekty, na kterých jste pracovala?

Jsem dlouholetou konzultantkou v oblasti komunikace a sdělit klientům, že již nebudu pokračovat ve společných projektech, zvlášť v těch dlouhodobých, bylo pro některé nepříjemnou zprávou. Mnozí ale věděli, že kandiduji na starostku, takže žádná šokující překvapení se nekonala ostatně už od léta jsem otvírala nové projekty jen výjimečně, protože jsem věděla, že bude náročná politická kampaň a nebude čas na práci pro klienty. Když něco dělám, tak to neumím dělat napůl, proto jsem dala na nějaký čas prioritu volbám. A po volbách zase vrátila prioritu své práci abych odešla jako seriozní partner, nabídla za sebe náhradu. Pracovala jsem až do pondělí, nestihla jsem si vybrat ani dovolenou. Ale mám čistý stůl a čisté pracovní vztahy a to mě těší. Kdybych chtěla někdy navazovat, budu mít na co.

Pracuje už nová radniční koalice na programovém prohlášení? Jak to probíhá? Narazili jste už na některé body, na kterých jste se zatím neshodli?

Pracuje. Vybíráme priority a vyjasňujeme si představu o cestách a diskutujeme řešení.

V jednu chvíli, ještě před podepsáním koaliční dohody, se objevovaly „zákulisní řeči", které tvrdily, že už si vaše koalice rozděluje městské organizace a posty v nich. Máme se bát, že s příchodem nové koalice nastanou čistky?

To je fajn, že se mě ptáte rovnou na zákulisní řeči, protože ty stojí za pozornost. Žasla jsem, co všechno kolovalo, jaké výmysly a křečovité domněnky. Přitom jsem zvedala telefony, odpovídala na otázky, nebyl důvod k zákulisním řečem. Leda by je někdo záměrně tvořil a pouštěl mezi lidi. A k tomu se kloním. Velká část kampaně byla o tom, že se voličům podsouvaly různými cestami domněnky, uměle vytvářené bajky o lidech, kteří kandidovali, o jejich údajných záměrech. Žádná fakta nebo skutečnost, prostě jen uměle tvořené bajky. A to pořád pokračuje. Mimochodem, čistky jsou přesně z té kategorie bajek. Přirozeně že při každé výměně vedení se veřejné mínění vzrušuje obavami z personálních výměn. Ale je třeba zachovat zdravý rozum a vyčkat v klidu. Čistky nechystám, spíše velmi podrobné seznamování, definici silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, přenastavení myšlení i procesů. Takže abych se vrátila k otázce: Jediné personální dohody, které jsme udělali, jsou veřejnosti známé: jde o post starosty, místostarostů a radních, předsedů kontrolního a finančního výboru. Jiné posty jsme nerozdělovali.

Chcete si jako starostka města na radnici někoho přivést? Nějaké spolupracovníky, které chcete mít při ruce?

Ne. Nikoho takového nemám připraveného.

Dopředu jste vyhlásili, že v prvním řadě chcete všechny městské organizace podrobit auditu. Bude na to město najímat externí auditorskou firmu? Například od ředitelů škol totiž vím, že město má svého auditora, na školách probíhá každoročně celá řada kontrol nejen z města a nikdo si nemůže dovolit použít finanční prostředky na cokoliv jen tak. Není to vyhlášení auditů jen zbytečné gesto a také nahánění strachu?

Odmítám, že budeme používat veřejné finanční prostředky „jen tak". Našim cílem je získat nezávislý přehled a nastavit efektivnější řízení. Takové řízení, které přinese jistotu, že veřejné peníze jsou vynakládané efektivně a občané za ně dostanou prvotřídní služby. Jistotu, že ti, kdo řídí příspěvkové organizace a pracují s veřejnými penězi, nesou zodpovědnost za svá rozhodnutí, ručí za svou práci a práci svých zaměstnanců. S audity i kontrolami se seznámím, ale přesto se řízením příspěvkových organizací, tokem financí a jejich personálním obsazením budeme zabývat. Jak, na to odpovím, až se dohodneme v koalici. A to bude brzy.

V předvolební kampani jste hodně kritizovala to, že Česká Lípa získala v minulém volebním období až ostudně málo dotací a srovnávala jste Lípu se zhruba stejně velkým a mnohem úspěšnějším Táborem. To mě docela zaujalo a požádal jsem radnici v Táboře o doplňující informace. Ukázalo se, že celková částka, kterou za minulé volební období v Táboře získali, je skutečně podstatně vyšší, ale nikoliv kvůli tomu, že by získali mimořádně hodně dotací, ale spíše díky tomu, že jednou z akcí bylo odbahnění rybníka Jordán, na které získali asi tři čtvrtiny všech dotačních peněz. Kdyby Lípa také odbahňovala nějaký obrovský rybník celostátního významu, byla by na tom možná stejně. Nebyla to nefér argumentace?

Nebyla. Vybrala jsem Tábor, stejně tak jsem mohla použít jiné město, například Vlašim, která také dokázala evropské peníze využít pro svůj růst. Mimochodem, i kdyby ¾ dotací v Táboře spolklo odbahnění Jordánu, pořád je ta zbývající čtvrtina dvakrát vyšší než dotace získané Českou Lípou. Ukazuje se, že město možná už ani nedostane šanci získat peníze na sportoviště, hřiště, parky a jiná veřejná prostranství, že už možná tuhle příležitost prošvihla. Uvidíme, jaké priority přijdou v plánovacím období 2014-2021. Využijeme je. Tentokrát budeme připraveni.

Váš koaliční partner, ANO 2011, prezentoval před volbami jako svého „stoupence" také tajemníka radnice Jana Hladonika, ačkoliv na kandidátce hnutí se nakonec neobjevil. Nevadí vám, že se tajemník radnice politicky angažuje?

Právo kandidovat má každý. Stejně tak politicky se angažovat. Na kandidátce ANO 2011 jsem pana Hladonika nenašla, veřejnou funkci nezískal, nemáme tedy o čem mluvit. Ale přesto čekám, že mi pan tajemník poskytne informaci o svých případných stávajících politických aktivitách.

Bývalá starostka města Hana Moudrá zůstala předsedkyní dozorčí rady v českolipské nemocnici. Budete apelovat na Liberecký kraj, majitele nemocnice, aby exstarostku z funkce odvolal a její post uvolnil pro zástupce města?

Nemocnice s poliklinikou je majetkem Libereckého kraje a ten rozděluje posty v dozorčí radě. Věřím, že bude mít vůli k tomu, aby město Česká Lípa mělo v řídících orgánech nemocnice zastoupení. Nejde o formální obsazení postu, ale o možnosti spolupráce, kontrolu, prostě být u zdroje a mít jistotu další existence nemocnice v tomto městě. S touto filozofií byla nová dozorčí rada v roce 2012 Libereckým krajem sestavena a bylo by logické ji po komunálních volbách aktualizovat. Je to ale výhradní právo jejího majitele, který může mít jinou představu.

Víte už, co všechno vás čeká ještě tento týden po vašem zvolení? Jak budou vypadat vaše první dny ve funkci starostky?

Seznamování je klíčové slovo. S úřadem, jeho chodem, jeho lidmi. S agendou. S koaličními partnery. S opozicí. S povinnostmi. A hlavně s konkrétními potřebami lidí v tomto městě. Bezmála čtvrt století řídila toto město pravice. Nyní je čas pro sociální demokracii, čas otočit kormidlem a více slyšet a vidět občany a jejich potřeby. Na tom hlavně začneme pracovat. Bez odkladu. Takže hned tento týden.

Romana Žatecká, starostka České Lípy

• 49 let

• vdaná, bezdětná

• absolventka Fakulty žurnalistiky Karlovy univerzity

• jako novinářka začínala v roce 1988 v Zemědělských (později Zemských) novinách, pro které psala až do roku 1998

• v letech 2001 až 2005 působila jako mluvčí  hejtmana Ústeckého kraje

•od roku 2010 až doteď pracovala pro společnost Pears Health Cyber, která mimo jiné provozuje portály Lékárna.cz a Ordinace.cz