Všichni s napětím očekávají, jak rozhodne vláda. Podle návrhu představeného na začátku září se má zvýšit minimální daň za jeden herní automat na 13 400 korun z původních 9200 korun. Mění se také schéma přerozdělení výnosu, kdy má 55 procent jít státu a 22,5 procenta obcím podle počtu povolených automatů na jejich území. Zbylých 22,5 procenta se má rozdělit mezi všechny obce, tedy i ty, kde je hazard zakázán, podle počtu obyvatel. Dosud šlo státu jen 35 procent.

Obavy neskrývá fotbalový klub v Doksech na Českolipsku, který je účastníkem I.B třídy Libereckého kraje. „Pevně věřím, že jak stát, tak i obce si plně uvědomují, jak jsou tyto finanční prostředky důležité pro udržitelnost spolkové činnosti v obcích, a výši této podpory aspoň zachovají na předešlé úrovni,“ řekl Deníku Karel Kapoun, vedoucí TJ Doksy.

Jak vnímáte návrh vlády o snížení příjmů z hazardů pro jednotlivé obce?
Hospodaření státu a obcí jsou spojené nádoby. Jestliže stát bude na úkor obcí řešit své zadlužení, pak se to samozřejmě objeví v obcích, kterým ubydou finanční prostředky a budou muset také šetřit. Prostředky z výnosu loterií byly mimorozpočtovým příjmem obcí, které nesly zátěž hazardu na svém území. Zastupitelstvo výsostně rozhoduje, jak s těmito prostředky naloží. To znamená jestli je investuje do majetku města nebo jimi podpoří činnost sportovních, kulturních, či ostatních sdružení a spolků. Podpora sportu v obci, které mají tyto prostředky k dispozici, závisí tedy jen na osvícenosti zastupitelů. Pevně věřím, že jak stát, tak i obce si plně uvědomují, jak jsou tyto finanční prostředky důležité pro udržitelnost spolkové činnosti v obcích, a výši této podpory aspoň zachovají na předešlé úrovni.

Fotbalisté České Lípy zažili v roli nováčka poměrně dobrý třetiligový podzim.
Trenér Arsenalu o podzimní části, rezervním týmu, posilách a vlastní rodině

Shodneme se, že hazard je ale škodlivá činnost, že?
To souhlasím. Rozhodně tady hazard nepodporuji. To vůbec ne. Je ale podle mě potřeba, aby nad tím byl dohled. Pokud zmizí jakýsi „legální“ hazard, tak se objeví někde jinde, kde na to neuvidíme a stane se „šedou“ zónou. A to by rozhodně nebylo dobré. 

Můžete popsat finanční spolupráci města Doksy a fotbalového klubu?
Protože jsem zastával tři volební období funkci místostarosty našeho města tak vím, jak obtížné bylo najít finanční prostředky na podporu sportu ve vlastním rozpočtu obce. Od schválení zákona o loteriích v roce 2013 se obcím otevřela možnost, jak významněji podpořit kulturu a sport v obci anebo i vylepšit vzhled obce. V Doksech byla od počátku platnosti tohoto zákona vůle zastupitelů tyto záležitosti podpořit. Během dalších let se vytvořila pravidla a zásady vzniklého grantového fondu města, kde se tyto prostředky, na základě rozhodnutí zastupitelů o podaných žádostech, rozdělovaly. Bohužel, za těch uplynulých deset let se objem alokovaných finančních prostředků na podporu sportu moc nezměnil a na podporu sportu, jako je investice, údržba a nebo samotná činnost jsou určeny zhruba dva miliony korun, přičemž na grantovém kontu je v současnosti desetkrát více peněz.

Pokud by se vládní návrh naplnil a příjmy z hazardů by se městu snížil, jaký dopad by to mělo na váš klub?
Fotbal si nemůže na město stěžovat, protože se mu v rámci těchto alokovaných prostředků snažilo pomoci. Bez jejich podpory bychom neměli například travní traktor, automatické kropení hrací plochy a její údržbu nebo peníze na běžný provoz oddílu. V současnosti potřebujeme však podpořit zejména výchovu mládeže, kde se staráme o čtyři mládežnická družstva a potřebujeme k nim kvalitní a i finančně skromně ohodnocené trenéry. Bohužel, na to nám již peníze nezbývají a tady bychom podporu potřebovali nejvíce.

Českolipští házenkáři doma podlehli Jablonci.
PODÍVEJTE SE: Házenkáři padli s Jabloncem. Trenér chválil atmosféru

Můžete detailně popsat situaci financování fotbalu v Doksech?
Samozřejmě, že ve financování oddílu nespoléháme jen na město, ale snažíme se žádat o dotace i na Libereckém kraji nebo Národní sportovní agentuře. Tam jsme, bohužel, se svými žádostmi letos neuspěli, a proto je pro nás, jak jsem již výše zmínil, podpora města letos o mnoho zásadnější. Je jasné, že sami nesedíme se založenýma rukama s očekáváním, co nám kdo dá, ale prostřednictvím TJ Doksy pronajímáme hospůdku na hřišti, přilehlou bytovou jednotku, nabízíme k pronájmu umístění bannerů na oplocení hrací plochy a pronájem hracích ploch na soustředění cizích týmů. Bez těchto příjmů bychom nemohli existovat, ale na druhé straně také musíme do jejich údržby investovat nemalé peníze. Zabezpečit chod oddílu znamená mít peníze i na úhradu energií, vody, pohonných hmot, hnojiva, údržby kabin a spotřebního materiálu.

Je těžké sehnat další sponzory?
Sponzoring v tak malém městě jako jsou Doksy je opravdu složitá záležitost. Mnohdy záleží na osobních kontaktech nebo letitém vztahu k fotbalovému oddílu, či jiných důvodech, proč fotbal v Doksech podpořit. Velký úbytek této podpory jsme zažili v covidovém období, kdy řada sponzorů měla existenční problémy a na podporu fotbalu jim prostě peníze nezbývaly. Skončil i náš dlouholetý hlavní sponzor Stavebniny Jurčík a najít za něj adekvátní náhradu je dnes skoro nemožné. Proto musím tímto poděkovat za další dlouholetou podporu nejen jemu, ale i Hotelu Port, firmě Soccer reality, Paleko a mnoha dalším drobným podporovatelům, kteří nás nenechali na holičkách.

Amatérský fotbal bojuje o přežití. Hráči stárnou, noví nejsou, navíc je právě problém s financemi…
Ti, kdo na všech úrovních zastupitelských orgánů rozhodují o dotacích pro sportovní organizace, by si měly uvědomit, že se nelze výsledky sportovců jen chlubit, ale na druhou stranu je nutné je podporovat a vytvářet jim lepší podmínky pro jejich činnost. Nespočet studií, koncepcí a vizí z oblasti sportu dokumentuje a dokládá, jak je sport pro existenci a zdravý vývoj lidstva a zejména mládeže důležitý. Dokáže nejen tyto prostředky realizovat, ale vytvářet i nemalé výnosy. Známé pořekadlo, že na každé vesnici je hospoda, hasiči a fotbal, již přestává platit. Fotbal na amatérské úrovni bojuje o přežití, vesnické kluby zanikají, protože fotbal nemá kdo hrát.

Máte tedy pro současnou fotbalovou nemoc nějaký lék?
Mládež má dnes jiné priority, než se honit za kulatým nesmyslem, ale neuvědomuje si, jaké to jejím rodičům přinášelo hodnoty v podobě tělesné zdatnosti, smyslu pro kolektiv, morálně volných vlastností a dalších pro život důležitých věcí. Jedinou správnou alternativou je najít společnou cestu obce a sportovců, jak znovu přesvědčit mládež, aby se vrátila na sportoviště a více času trávila tam, než v pokoji u svých počítačů. Bez výchovy mladé generace neexistuje žádná budoucnost. Nejdůležitější je však udržitelnost této vize, což znamená, aby na jedné straně byli ti, co sport potažmo fotbal milují a udělají pro něj všechno, co mohou a pak ti, kteří by jim pomáhali vytvářet dlouhodobě podmínky pro jejich smysluplnou práci. Světlo na konci tunelu existuje, ale musíme pro to všichni něco udělat.


Načítám tabulku ...