„V zimní přestávce je samozřejmě práce méně, ale vzhledem k dalším aktivitám nespím jako medvěd do jara,“ říká s úsměvem Karel Fischer v rozhovoru pro Českolipský deník.

Jaká byla podzimní část sezony z vašeho pohledu?
Uplynulý podzim nijak zásadněji nevybočil z toho, co jsme si představovali nebo očekávali. Kluby byly o všem dostatečně informovány, pak už záleželo jen na tom, jak s informacemi naloží. Dotace na činnost svazu přišly, vyúčtování probíhalo a ještě probíhá v pořádku. Výkonný výbor i komise se scházely a pracovaly tak, aby vše potřebné bylo vyřízeno.

Nový šéf okresního fotbalu Karel Fischer. Vyhrál jednoznačně v tajném hlasování.Byla v něčem zásadní komplikace?
Komplikace nepřipouštíme (smích). Ale vážně. Řešily se nějaké protesty klubů na výkony rozhodčích. Šlo vlastně o to, že klub měl jiný názor na řešení nějaké herní situace než rozhodčí, a využil tedy možnosti protestu, čímž řešil svoji nespokojenost. Komise se tím zabývala i za podpory dalších opatřených důkazů. Tyto věci jsou někdy složité, protože z utkání není videozáznam a na okresní utkání nechodí ani delegáti, takže v podstatě šlo o tvrzení proti tvrzení. Ale poradili jsme si. Odvolání nepřišla, výsledky šetření tedy byly zřejmě pochopeny. Pravdou je i to, že některé záležitosti byly zamítnuty jako nedůvodné a jiné byly uznány třeba jen zčásti za oprávněné. 

Kolik zápasů neproběhlo?
Nesehráno bylo pět zápasů, k tomu bylo jedno ukončeno předčasně. Ke třem duelům se nedostavili hosté, dva zápasy byly nesehrané pro nezpůsobilý stav hrací plochy. A střetnutí Sosnové se Zákupy bylo předčasně ukončeno pro odchod domácího družstva ze hřiště po půlhodině hry na protest proti rozhodování rozhodčího, na což řády také pamatují. Kromě utkání Nového Oldřichova s Brništěm a Kunraticemi byla ostatní utkání kontumována ve prospěch soupeřů, disciplinární komise učinila i další příslušná opatření v souladu s fotbalovými řády. 

Jak první polovinu sezony viděla právě disciplinární komise?
Naše disciplinární komise má každoročně k řešení zhruba 140 kauz, které jí k řešení přísluší. Nyní po podzimu se číslo 64 jeví jako mírně pod polovinu, ale jak známe z praxe, na jaře obvykle bývá kauz více, a tedy předpokládám, že se na výše uvedený počet opět dostane. Každopádně co mě a ani komisi rozhodčích nijak netěší je fakt, že došlo k navýšení nesportovního chování vůči rozhodčím, což není v kontextu s minulým ročníkem, kdy bylo více nesportovního chování mezi hráči samotnými. Bohužel projevy nevhodného chování, jak víme, přibývají i v jiných oblastech života. Je dnes málo pokory, úcty mezi lidmi a úcty k osobnostem. 

Jaký podzim měla mládež?
Jsme s předsedou komise mládeže, panem Karlem Machačem, názoru, že nebyl špatný. Máme dva dorosty v republikových soutěžích a několik dorostů v krajských, takže stále je kde hrát kvalitní soutěže. Při OFS by ale mohlo být lépe, máme jen soutěž mladších žáků, přípravek a tři družstva starších žáků, které hrají pod OFS Děčín. Věříme, že všichni trenéři mládeže pracují na tom, aby stavy mládeže neklesaly, ale naopak. Zvýšit počty mládeže je však v dnešní době obtížné. Mladí mají nejen spoustu jiných možností a zájmů, ale je také třeba zajistit dobré trenéry, vedoucí a propagaci celého fotbalu.

V čem fotbalovou mládež na Českolipsku tlačí bota?
Vždy se dá něco zlepšovat. Nejvíce nás tlačí bota v tom, že chybí větší množství kvalifikovaných trenérů, a také by mohlo být více umělých travnatých ploch. Na prvním bodě se neustále pracuje i z míst nejvyšších. Druhý bod závisí na financích a vhodných prostorech. 

Co vás přes zimu jako šéfa OFS Česká Lípa čeká?
Samozřejmě v zimní přestávce je práce méně než v době soutěží, ale vzhledem k dalším aktivitám nespím jako medvěd do jara (smích). Protože je OFS v podstatě stabilizovaný ve všech směrech, vezmu ty nejčastější věci, jakými jsou vzdělávání se z předpisů a metodických materiálů a plány práce pro další období včetně různých administrativních záležitostí. Jako okresní lektor dále provádím školení nových adeptů na funkci rozhodčích a jejich následné přezkoušení pro získání základních licencí. Na základě působnosti na krajské úrovni také připravuji program či náplň semináře delegátů pro krajské soutěže. Ve spolupráci s komisí rozhodčích bych chtěl při delegacích na vybraná utkání okresních soutěží docílit využití delegátů. Mělo by to být přínosem jak pro rozhodčí, tak kluby a potažmo pro nás při řešení možných problémových situací. V takových případech byl kladný přínos už ověřen v naší soutěži v závěru minulého ročníku. 

Máte pro oddíly za celý podzim nějaký vzkaz?
Mám za to, a zejména STK to potvrzuje, že kluby už si zvykly spolupracovat v zájmu oboustranné potřeby. Dostávají informace, mají zájem, a jestli někdo někam na pozvání nepřijde, je to už na nich samotných. Úplně klidnou zimní přestávku bez fotbalu ale všichni ani nechtějí, a tak se čtrnáctka klubů přihlásila do pohárové soutěže, která bude probíhat od ledna do března příštího roku. Pořádáme ji v rámci přípravy klubů na jarní část soutěží. Naposledy tuto krátkodobou soutěž vyhrálo Polevsko, uvidíme, kdo bude úspěšný tentokrát. Využiji ale tento prostor k poděkování sekretáři našeho svazu a všem předsedům a členům komisí za jejich zájem a čas pracovat pro okresní fotbal. Klubům i jim přeji příjemné a klidné vánoční svátky. A jsem přesvědčený, že se těší na jarní pokračování. Jsou to sportovní nadšenci a takové fotbal potřebuje. 

Ještě jedna věc. Jak jste prožíval kvalifikaci národního týmu? Mohou Češi na EURO překvapit?
Kvalifikaci jsem samozřejmě sledoval a přál našim barvám postup, a to i přes zakolísání, které jsme viděli. Přestože někteří fanoušci spíše kritizují náš národní tým, zejména co se týče kvality fotbalového projevu, mám za to – a historie to potvrdila – že postoupit může kdekdo, tak proč by to nemohl být zrovna náš tým. Nechme to na nich, je to v jejich hlavách a nohách, vědí, o co jde. Fotbal je a zůstane nejpočetnějším a krásným sportem naší planety. Tak ať se mu daří!