Vedení fotbalového klubu Lokomotiva Česká Lípa stála důležitá volba. Kvůli zhoršené epidemiologické situaci přerušit veškerou tréninkovou činnost a nebo trénovat dál. Lokomotiva se rozhodla pro náročnější druhou variantu. „Všechny tréninkové plochy jsme rozdělili a ohraničili na menší části, z nichž každá bude patřit jedné kategorii tak, aby fotbalisté trénovali maximálně v šesti hráčích dle pokynů. Nadále však zůstávají uzavřené vnitřní prostory našeho stadionu,“ řekl na úvod předseda klubu Jan Kubišta a pokračoval. „Naše hřiště využívaná pro trénink budou rozdělena na více sektorů, kdy mezi sektory bude vždy 2 metry mezera, v každém sektoru bude moci trénovat pouze 6 osob, tedy např. 5 hráčů plus trenér nebo 6 hráčů,“ vysvětlil.

CHTĚJÍ TRÉNOVAT DÁL

Vedení Lokotky tak velmi rychle dokázalo reagovat na platná vládní nařízení a doporučení Fotbalové Asociace České republiky a dokázalo hrací plochu upravit tak, aby splňovala jasně stanovená pravidla. „Všem, kteří se na rychlé úpravě hřišť podíleli, patří velký dík. Za současné situace by bylo nejjednodušší stadion uzavřít a netrénovat, ale nechtěli jsme, aby naše mládežnické i mužské týmy byly dva týdny, ale možná i déle, bez tréninku,“ vysvětluje Kubišta.

Soutěžní utkání jsou přerušena při nejmenším do 3. listopadu. Do té doby není možné využívat vnitřní sportoviště ani vnitřní prostory venkovních sportovišť, tedy například kabiny nebo šatny.

TRÉNINKY JSOU DOBROVOLNÉ

Lokomotiva Česká Lípa prostřednictvím svých oficiálních internetových stránek informuje o tom, že jsou tréninky aktuálně dobrovolné. „Tréninky jsou v této situaci samozřejmě dobrovolné, tedy ze strany hráčů, ale prosíme hráče i rodiče, aby aktivně informovali trenéry o své přítomnosti či nepřítomnosti na trénincích, ať je hráčů ve skupině dostatečný počet a má celá tréninková jednotka smysl,“ vyzval ke spolupráci fotbalisty i jejich rodinné příslušníky předseda klubu Jan Kubišta.

„Prosíme, dodržujte všechny pokyny s plnou vážností a ať s nimi přečkáme celou tu dobu, kdy budou platit tato opatření a doufejme, že nepřijdou nová, ještě více omezující,“ řekl Kubišta.