Okresní fotbalové soutěže na Českolipsku skončily dříve, než bylo v plánu. Kvůli vládním omezením nebylo možné dohrát podzimní část. Předseda výkonného výboru OFS Česká Lípa Karel Fischer v rozhovoru říká, že se s ovlivňováním okresních fotbalových zápasů nesetkal.

Jak se díváte na současné dění ve vedení Fotbalové Asociace?
K současnému dění ve vedení FAČR se vůbec vyjadřovat nechci, ale ta kauza, o které se dozvídáme, fotbalu samozřejmě neprospívá. My nemáme žádné podrobné informace, co se tam děje ohledně v médiích propíraných záležitostech. Je to o lidech, sice fotbalově známých, ale kteří u našeho OFS v žádných funkcích nepůsobili a kromě občas iniciovaných schůzek předsedů OFS či valných hromad asociace nevíme a ani nepátráme po jejich pracovních či soukromých aktivitách. My se hlavně věnujeme fotbalu na Českolipsku, k tomu jsme byli zvoleni a požadovanou práci se snažíme plnit.

V poslední době se hovoří o tom, že docházelo k ovlivňování výsledků fotbalových soutěží. Týká se to i Českolipska?
Absolutně ne (důrazně). Nikdy jsme nic podobného na Českolipsku neřešili. Ani v posledních letech jsme se nedozvěděli, že by někdo zápas úmyslně ovlivnil. Samozřejmě při jednáních např.Disciplinární komise a účasti zástupců klubů, kdy občas chtějí bagatelizovat provinění svého hráče k dosažení menšího trestu jsme slyšeli názory jednotlivců, že rozhodčí něco nesprávně posoudil ( například pokutový kop či vyloučení), ale protože jsme měli informace i od dalších účastníků, mohli jsme si vytvořit názor i bez videa, které zde v našich soutěžích není. Ale že by to někdo bral jako úmyslné ovlivnění výsledku, to jsme opravdu neřešili. Pokud by to někdo prokázal, určitě bychom razantně zasáhli.

Jak to vypadá s dohráním podzimní části okresních soutěží?
Již před několika dny jsem říkal sekretáři a předsedovi STK Zbyňku Popprovi, aby se podíval na termínovou listinu, zda bychom ta zbývající tři kola stihli dohrát v tomto roce. Nouzový stav měl skončit začátkem listopadu, tak bychom podzimní část dohráli v listopadu nebo na začátku prosince. Na Českolipsku bývá zima později a mírnější, takže s ohledem na počasí bychom asi ta tři kola dokázali dohrát. Situace se ale nadále vyvíjí špatně a uvidíme, zda podzim vůbec ještě letos dohrajeme.

Nepříznivě.
Ano, lze totiž předpokládat, že buď dojde k prodloužení nouzového stavu, nebo se v rámci platných vládních nařízení soutěže nebudou moci dohrát. Dohrávalo by se pak v jarním období.

To znamená, že by jarní část začínala dříve, nebo končila později?
Obě varianty jsou schůdné. Každopádně musíme skončit tak, aby byla soutěž ukončená nejpozději ke konci června 2021. Od prvního července, byť se nehraje, začíná vždy další soutěžní ročník. Do 29. června by se dohrát dalo, pak bychom ihned udělali losovací aktiv pro další ročník. Můžeme udělat například dvě kola před začátkem jarní části, a pak ta zbývající při úpravě termínové listiny dohrát. Důležité je, aby na jaře nepřišla další omezení, která by znemožnila začít vůbec hrát.

Jak probíhaly okresní soutěže na Českolipsku z vašeho pohledu?
Dá se říct, že kromě jednoho utkání všechno probíhalo standartně a podle plánu. Na některé zápasy jsme se soustředili více, takže jsme na ně nominovali i volné rozhodčí z vyšší soutěže. Já osobně jsem byl na několika dohledech, v poslední době dvakrát při utkáních Sosnové, aby probíhaly tak, jak mají, včetně pořadatelského zajištění, se kterým jsou občas problémy. Nikde jsme nezaznamenali žádné podstatnější pochybení, ale samozřejmě jsme nemohli být všude. V této kontrolní činnosti budeme pokračovat, abychom si zmapovali vše potřebné a případně reagovali na náměty třeba i od komisí ohledně pořadatelských zajištění utkání ze strany klubů. Že někdo něco při utkáních neodpískal nebo nenařídil, toho se vyvarovat nejde a jak všichni víme, chybná rozhodnutí najdeme ve všech soutěžích. Vždy jde o názor a pohled rozhodčího na hrací ploše. Jediná stížnost byla řešena s rozhodčím i klubem. Celkově podzimní část proběhla v relativním klidu bez zásadnějších excesů.

V zářijovém zápase okresního přeboru Zákupy Dubá rozdal sudí Poppr celkem 19 karet. Co říkáte na toto utkání?
To je ten jediný zápas, který vyčníval. Šlo o 15 ŽK, k tomu 2x 2ŽK=ČK a další dvě přímé ČK. Při utkáních nemáme video, žijeme z informací, které máme od klubů a ze strany komise rozhodčích. Jsou zápasy, které zkušený rozhodčí zvládne svou autoritou a dá minimální počet osobních trestů. V některých zápasech si ale hráči či funkcionáři všimnou nějakých i nepodstatných chybných výroků rozhodčího, a začnou ho kritizovat. Pak je otázka, jakým způsobem to chce rozhodčí řešit. Musím však připustit, že po jednání ohledně tohoto utkání bylo patrné, že ani rozhodčí neměl z průběhu řízení utkání dobrý pocit.

Povídejte dál.
Pane redaktore, rozhodčí jsou tady na Českolipsku, stejně jako to je na jiných okresech, dostatečně známí. Snad všechny kluby vědí, jak který rozhodčí píská a jak se chová k hráčům, když se hráči chovají nesportovně k němu. Může se stát to, že domluvy nepadají na úrodnou půdu, a pak přicházejí karty. Někomu se může zdát, že to utkání nesplňovalo podmínky na takový počet karet, ale rozhodčí si dopředu nepočítá, kolik osobních trestů už udělí. Karty dává podle toho, jak vyhodnotí chování hráčů poté, co případné domluvy nefungují. Další přestupky pak musí být vyhodnoceny v souladu s duchem pravidel fotbalu a správně popsány v zápisu o utkání. Jako všude jinde máme dobré rozhodčí a pak ty ostatní. Každý si sám vybírá cestu, po které chce jít a kam to chce dotáhnout (úsměv).

V minulosti jste říkal, že na Českolipsku je problém s počtem rozhodčích. Jak se změnila situace?
Situace se postupně mění k dobru KR OFS a jeho obsazovacího úseku. Na základě náboru rozhodčích od FAČRu se nám přihlásilo zatím dvanáct uchazečů, z toho dva to brzo vzdali z časových důvodů. Sedm z nich už licenci absolvovalo a mohou být delegováni k utkáním ( Jakub Šíma, Lukáš Grežďo, Denis Černý, Martin Faltys, Štěpán Vlasák, Martin Doležal a Karel Knejzlík), čímž byla rozšířena okresní nominační listina rozhodčích. Další tři uchazeči ( Miroslav Polák, Michal Končel a Tomáš Knížek) budou licenci dodělávat v listopadu. Pro těch deset už také máme objednanou výbavu, tedy dresy, na které stejně jako současným rozhodčím finančně přispíváme a podporujeme je.

Noví rozhodčí pocházejí z fotbalového prostředí, nebo z řad „veřejnosti“?
Řekl bych, že to je tak půl na půl. Někteří hráli nebo ještě hrají fotbal, a někteří vůbec nehráli. Polovina z nich tedy pochází z fotbalového prostředí.

Je to pro ně výhoda?
Určitě ano. Díky tomu, že hráli fotbal, budou mít postupně pro funkci rozhodčího větší cit. Z praxe víme, že například delegáti, kteří dříve pískali nebo ještě pískají, mají pro fotbal a pro posuzování výkonů či řešení herních situací daleko větší cit, včetně pravidlového rozboru situace . A noví rozhodčí, kteří hráli fotbal, se kromě výše uvedeného snáze učí a pochopí pravidla a řády. Zároveň také snadněji komunikují s hráči, což je rovněž potřebné pro zvládání hráčů na hrací ploše.

Potřebuje zdejší okresní fotbal další rozhodčí?
Určitě další rozhodčí potřebujeme. Každý okresní svaz potřebuje rozhodčí, všude jich je méně, než by bylo potřeba. Kromě počtu rozhodčích pro samotné řízení utkání je nutné vytvořit nejen konkurenci, ale také je zájem o to, aby si příslušná komise rozhodčích mohla vybírat ty schopnější arbitry, které pak v rámci možných postupů dle Řádu pro rozhodčí a delegáty navrhne k řízení utkání vyššího, tedy krajského fotbalového svazu, kde rozhodčí rovněž nutně potřebují. Každý rok nás i další okresy KR Libereckého KFS žádá o nové rozhodčí na jejich listiny. Většinou vhodné jednotlivce dáme a tím kraji pomůžeme, přesto byly sezóny, kdy stejně jako u dalších OFS prostě adepti na postup nebyli a okresy si tak podrželi rozhodčí pro vlastní soutěže. Když se během dalšího ročníku trochu tzv.vypískali, šlo jim to a měli zájem na sobě dále pracovat, pak byli navrženi na postup.

Víte, kolik rozhodčích se do náboru přihlásilo v celé republice?
Máme přístup do aktualizovaného seznamu nových zájemců o licenci fotbalového rozhodčího, který také průběžně doplňujeme. Víme, že v současné době je celkový počet vyplněných přihlášek 1279, z toho licenci již získalo 208 rozhodčích, kteří už mohou rozhodovat utkání, řízené okresními fotbalovými svazy. Tento nábor stále pokračuje a pokud má někdo z dalších osob zájem, je třeba se na webu FA přihlásit. My jeho přihlášku dostaneme a budeme ho kontaktovat. Dotyčný zájemce se také může přihlásit přímo u nás, nábor provádíme trvale a máme ho i na webu. Rozhodčí pro tak krásný sport, jakým fotbal je, skutečně potřebujeme.