Uchazeči, kterým musí být nejméně patnáct let, získají příslušnou licenci po absolvování odborného školení a teoretické prověrky podle Licenčního řádu rozhodčích a delegátů FAČR. Srpnové školení je bezplatné. „Rozhodčími se mohou stát nejen mladé, ale také starší osoby, funkcionáři, trenéři nebo ostatní příznivci fotbalu, kteří se ještě chtějí aktivně účastnit okresních soutěží. V případě správného postoje k funkci a zájmu o případný postup do vyšší soutěže je po určité praxi v okrese podpora naší okresní komise samozřejmostí,“ poznamenal předseda Výkonného Výboru Okresního fotbalového svazu Česká Lípa Karel Fischer.

Rozhodčí mají za řízení fotbalových zápasů nárok na finanční odměnu. Kvalifikovaní sudí jsou za řízení mistrovských utkání v rámci Okresního fotbalového svazu odměňováni přes sběrné faktury v příslušném programu, kde má každý rozhodčí seznam „svých“ zápasů a za každý měsíc obdrží finance na svůj účet.

„Od listopadu, kdy vyšel zimní nábor, se přihlásil jen jeden adept, který úspěšně splnil podmínky pro získání licence, ale vinou pandemie koronaviru se do soutěží ještě nemohl zapojit. V současné době máme jednoho zájemce, který se připravuje na školení a zkoušky,“ sdělil na konci května Karel Fischer.

Pokud máte zájem rozšířit řadu rozhodčích na Českolipsku, více informací o dalším postupu získáte na telefonním čísle 739 547 301 nebo na e-mailové adrese fotbalcl@seznam.cz.