Komise rozhodčích OFS Česká Lípa pořádá velký letní nábor nových rozhodčích pro adepty, kteří mají zájem o tuto pro fotbal důležitou funkci. „V ideálním případě bychom potřebovali patnáct až dvacet nových lidí. Bohužel nedostatek rozhodčích je dlouhodobý problém," říká předseda českolipského fotbalového svazu Karel Fischer.

Uchazeči, kterým musí být nejméně 15 let, získají příslušnou licenci po absolvování odborného školení, teoretické prověrky a zkoušky z fyzické připravenosti dle Licenčního řádu rozhodčích a delegátů FAČR. „U nás bezplatné školení pro nové adepty proběhne v měsíci srpnu, přihlášky je možno zasílat na OFS průběžně, a to až do konce července tohoto roku," dodává Fischer.

Rozhodčími se mohou stát nejen mladé, ale také starší osoby, funkcionáři, trenéři nebo ostatní příznivci fotbalu, kteří se ještě chtějí aktivně účastnit okresních soutěží.

Jak rychle se zájemce dostane od teorie k praxi na fotbalovém trávníku, je individuální. „Kromě absolvování semináře je samozřejmě nutné, aby se zájemce na testy připravoval i individuálně doma. Pokud projde testem, začíná v mládežnických soutěžích. V případě správného postoje k funkci a zájmu o případný postup do vyšší soutěže je podpora okresní komise u takovéhoto arbitra samozřejmostí," podotýká Karel Fischer, který seminář sám vede.

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 739547301 nebo na e-mailové adrese fotbalcl@seznam.cz s uvedením osobních údajů, jako je jméno, příjmení, ID člena FAČR (pokud není, přihlásí se dodatečně), telefonní kontakt a případně elektronická adresa.

Kvalifikovaní rozhodčí jsou za řízení mistrovských utkání v rámci Okresního fotbalového svazu nově odměňováni přes sběrné faktury v příslušném programu, kde rozhodčí má seznam odřízených utkání a po odsouhlasení faktury každý měsíc obdrží finance na svůj účet.
II. třída: 500,- Kč (hlavní rozhodčí) / 300,- Kč (asistent)
III. třída: 400,-Kč / 250,- Kč
dorost: 300,- Kč / 200,- Kč
žáci: 250,- Kč / 150,- Kč
přípravky: 100,- Kč

U všech těchto soutěží přísluší rozhodčímu při použití vlastního motorového vozidla ještě cestovné-kilometrovné ve výši 5,- Kč / 1 km.