Rok se sešel s rokem, máme za sebou další ročník okresních soutěží. Jaká podle vás tato sezona vlastně byla?
Myslím, že nijak zásadně nevybočila z normálu. Bylo několik závažných kauz, které byly řešeny většími disciplinárními opatřeními, jako zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce na delší dobu, tak několika finančními pokutami. Nebylo nic, co bychom nevyřešili. Pouze v jednom případu nastalo odvolání proti rozhodnutí DK a následně i VV, které řešila Odvolací komise ČMFS v rámci přezkumného řízení a ta potvrdila oprávněnost rozhodnutí nižšího orgánu, čímž potvrdila, že naše komise rozhodla v duchu Disciplinárního řádu.

Podle statistických údajů z OFS vyplývá, že letos byl počet vyloučených hráčů nejnižší od sezony 2000-2001. Svědčí to o něčem?
Ano, jedná se o dlouhodobý pokles! Například v ročníku 2003-2004 bylo 289 případů a v právě skončené sezoně „jen“ 210. Na letošní Valné hromadě jsem říkal, že dlouhodobě sledujeme účinek disciplinárních opatření, která vydáváme. Naše disciplinárka pracuje trochu jinak, respektive má jiný náhled na tento řád než komise předchozí. Disciplinární řád (dále jen DŘ) je opravdu ve svých jednotlivých „paragrafech“ velmi variabilní, takže opravdu je na každé komisi, jak s tímto zachází. My jsme si stanovili určitá pravidla a ty dodržujeme, ať je vyloučen, jak se říká, Petr nebo Pavel. Někomu se může zdát, že tresty jsou v okrese přísné, ale když se podíváme do DŘ, zjistíme, že jsou vynášeny většinou ve spodní hranici, takže i případné odvolání by nemohlo být akceptováno, protože žádný odvolací orgán nemůže snížit trest, vynesený v samém základu rozpětí, a to z toho důvodu, že by DŘ sám porušil, což není přípustné.

Vysoké tresty také padaly…
Ty ale byly vyneseny za opravdu závažné přestupky, anebo za to, že hráč byl v podmínce a dalším vyloučením ji proměnil, čímž se dostal například do sazby 4-5 týdnů, i když za přestupek, za který by jinak obdržel jen týdny tři. Vulgarita ve společnosti kvete, jenže my tento jev se sportem nespojujeme a netolerujeme. I proto se pak možná mnozí diví, proč hráč za „běžně“ užívaná slova, která na hřišti vysloví, dostane zákaz činnosti. Myslím si ale, že chování hráčů se přece jen postupně zlepšuje, možná i výkony většiny rozhodčích jsou lepší, což může pozitivně působit na všechny, kteří se ve fotbale pohybují.

Na druhou stranu ale přibývá nepodmíněných trestů. Jen pro srovnání: loni to dělalo dohromady 342 týdnů, letos 409. Je DK přísnější?
Nejsme přísnější než loni, ale důsledněji využíváme ustanovení ohledně závažnějších projevů vůči rozhodčím, soupeři, ale i spoluhráčům. Nechceme, aby se hřiště stalo místem, kde si aktéři zápasu budou vyhrožovat, urážet se, nadávat. Vždyť mezi diváky jsou i ženy a děti, které očekávají sportovní, fotbalový souboj, nikoli vulgární a trapné divadlo, ve kterém se řeší někdy bohužel i čistě osobní věci.

Na nedávném losovacím aktivu jste mimo jiné sdělil, že se od nové sezony zpřísní některá pravidla. Například pokuty za to, když klub umožní neoprávněný start hráče. Můžete být konkrétnější?
Jistě, v jarní části se tyto případy řešily. Pokud kapitán podá námitku proti neoprávněnému startu soupeře na základě vyžádané konfrontace, řeší dále případ rozhodčí takzvanou identifikací hráče, kterou provádí sám podle ustanovení Soutěžního řádu (SŘ), a výsledek včetně zapsání osobních údajů zapíše do zápisu. Pak je to záležitost sportovně–technické komise a klubu, který na jejím nejbližším jednání prokazuje oprávněnost startu hráče. Pokud STK zjistí neoprávněný start, zaujme stanovisko dle SŘ a případ předá disciplinárce, neboť se jedná o provinění jak sportovně-technické, tak disciplinární. Naše komise může potrestat jak hráče, tak klub, tedy vedoucího, kapitána, případně i trenéra. Dosud byl většinou trestán vedoucí a kapitán zákazem činnosti a oddíl finanční pokutou v rámci tisícikoruny. Problémem je přesná identifikace hráče, který na cizí registrační průkaz hrál. Disciplinárka ve snaze minimalizovat tento nežádoucí jev, který vede k neregulérnosti utkání, přistoupí k důraznějším opatřením, například zákazu činnosti či výkonu funkce výhradně nepodmíněně a finanční pokuta bude podstatně vyšší, než byla dosud.

Na webových stránkách Deníku ale zazněly i takové hlasy, že sám rozhodčí občas pozná, když za tým nastoupí „černoch“, a když si soupeřovo mužstvo nevyžádá konfrontaci, nechá ho hrát. Je to správné? Může arbitr v této věci sám od sebe nějak zasáhnout ?
To je diskutabilní otázka a budu ji prezentovat na semináři rozhodčích s tím, aby rozhodčí byli více nápomocni tento jev řešit. Sudí nemůže nařídit sám od sebe konfrontaci. Ale může na to upozornit kapitána, který pak po konfrontaci uvede námitku proti startu. Rozhodčí potvrdí, že hráče zná a že námitka je oprávněná. To by byl jasně řešitelný případ s tím, že na identifikaci hráče se výraznou měrou podílel sám sudí. Je jedno, jestli je na utkání sám nebo by to byl někdo z dalších arbitrů. Ano, je to otázka přístupu, cti či úrovně toho kterého rozhodčího.

Jaké změny od nové sezony nastanou?
Nijak převratné. Ze strany STK budou upřesněny některé věci v Rozpisu soutěží, jako utkání přípravek, opakované střídání. Bude tedy nutné si prostudovat nový Rozpis soutěží. Ze strany DK to bude ještě větší rozlišení trestů při přestupcích, které jsou oceněny přímo vyloučením, např. za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře, zvýšení sazeb pro vedoucí družstev, kapitány či kluby za umožnění neoprávněného startu hráče – samozřejmě v souladu s DŘ ČMFS – nebo znovuzavedení prohlášení, kdy se hráč či funkcionář neúčastní disciplinárního řízení. Za nutnou změnu ale považuji zvýšení cestovného okresním rozhodčím, a to ze 4 na 5 Kč za ujetý kilometr. Odůvodnění je celkem logické – před šesti lety, kdy došlo k úpravě ze 3,50 na 4 koruny stál nejběžnější používaný benzín 25,40 a nafta 23,10 Kč. V současné době stojí obě paliva 33 - 35 korun, což je značný nárůst, a proto okresní řídící orgán přistoupil na částku 5 Kč za kilometr i s ohledem na to, že od podzimu nebudou platit padesátihaléře. Naše kluby však z toho nemusí mít žádnou panickou hrůzu, neboť svaz jim polovinu cestovného pro rozhodčí uhradí z dotací zpět.

Někteří hráči i funkcionáři stále neznají dobře Pravidla fotbalu či Soutěžní řád, takže mnoho problémů vzniká právě z neznalosti fotbalových norem. Lze nějak pomoci, aby se situace zlepšila ?
Samozřejmě je možné mě kontaktovat a v rámci lektorské činnosti mohu komukoliv přednášet zejména tyto dvě fotbalové normy. Lze vybrat nejdůležitější věci, se kterými se setkáváme nejčastěji, případně odpovím i na otázky ze strany klubů či jednotlivců. Kontakty na mě jsou známé nebo je lze nalézt na webových stránkách svazu či v Rozpisu soutěží.