Doškolení vedl zkušený lektor s patřičnou profilicencí Martin Hamada a část akce doprovodil svým vystoupením i druhý lektor Jiří Štol z Libereckého KFS.

Z přihlášených 14 účastníků se v mrazivém počasí dostavilo 11, když tři se omluvili ze zdravotních důvodů.

Přítomní si vyslechli potřebné informace pro vykonávání funkce trenéra, kdy hlavním bodem programu byly moderní trendy sportovního výkonu a velmi aktivně se zapojili do diskuse, když sami vyvolali zájem o společnou schůzku družstev starších žáků a dorostu, aby se řešily otázky struktury a způsobu hraní těchto mládežnických soutěží.

Doškolení bylo přínosné, mělo zajímavý průběh a trenéři si licenci prodloužili o další 3 roky.