Resumé přinášíme na jiném místě sportovní strany, nicméně o vyjádření k celé záležitosti jsme požádali předsedu DK Karla Fischera.

„Tou nejpodstatnější věcí je, že se neprokázala údajná slova rozhodčího Kapouna na hrací ploše, že zápas v Kamenici předčasně ukončil z důvodu inzultace hráče divákem. V zápisu o utkání je sice popsáno udeření hráče ze strany diváka, které se dle rozhodčích a domácího klubu stalo již v nastavené době hry, přesněji v 92. minutě.

Zápis o utkání oba kapitáni a hlavní pořadatel podepsali. Ale že utkání bylo předčasně ukončeno z důvodu napadení či inzultace hráče divákem, v zápisu uvedeno a podepsáno kapitány není! Incident vznikl neočekávaným vstupem diváka k hráči u pomezní čáry v přerušené hře a pořadatelská služba tomu nezabránila, což je otázka zhruba 4 až 5 vteřin.

Z tohoto důvodu bylo ze strany DK opatření rozšířeno na zvýšení počtu pořadatelské služby na 7 pořadatelů, a to na všechna domácí soutěžní utkání až do 30. 6. 2011, tedy do skončení tohoto soutěžního ročníku. Dále byl nařízen úřední dohled řídícího orgánu na 2 jarní soutěžní utkání FC Kamenice, aby bylo zkontolováno plnění povinností pořadatelské služby a tím DK učinila opatření k lepšímu zabezpečení utkání.

Náklady na delegáty svazu (paušál a cestovné) při obou utkáních ponese samozřejmě kamenický klub. Každopádně za jedno provinění lze uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje. A to je tento případ.

Samozřejmě je možno ze strany postiženého hráče případ dále řešit v občansko-právním řízení. Pomyslný otazník, a na tom se shodla většina, zůstal viset nad způsobem ukončení utkání, protože přestupek hráče a konec utkání se prakticky pískají jinak. Ale to je již otázka způsobu používání píšťaly v těchto soutěžích, což disciplinární komisi řešit nepřísluší.“