Na čtvrtečním zasedání Disciplinární komise OFS Česká Lípa (DK OFS) měli její členové po delší době poměrně klid.
„Šlo jen lehčí případy, neřešila se žádná urážka rozhodčího či hrubé nesportovní chování k soupeři,“ konstatoval předseda DK OFS Karel Fischer. Jediný případ, který stojí za zmínku, byla důtka udělená oddílu FK Brniště.
„Při utkání Brniště – Jablonné došlo k výtržnosti ze strany diváků obou družstev, respektive ke vzájemné šarvátce, kvůli které rozhodčí dokonce přerušil hru,“ poznamenal K. Fischer a pokračoval: „Disciplinární řád ve svém článku 21/4 hovoří o pořádkové povinnosti klubu, cituji: pořadatelský klub odpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku, či k jiným projevům porušování občanského soužití.“
DK proto podle slov svého předsedy potrestala brnišťský oddíl jako varování nejnižším trestem podle Disciplinárního řádu. „V případě opakování tohoto jevu budeme nuceni sáhnout k opatřením většího rozsahu,“ zdůraznil na závěr šéf fotbalové „katovny“ Karel Fischer.

Další zprávy z regionu najdete zde