Vážení sportovní a především fotbaloví příznivci Nového Boru. Chtěl bych vás touto cestou informovat o záměrech a cílech současného vedení našeho fotbalové klubu FC Nový Bor o.s.
Chtěl bych vás ujistit, že naším prvořadým úkolem a cílem je zachování fotbalu v Novém Boru, a to především mládežnické kopané, minimálně v kvalitě, kterou zajišťujeme dnes. V současné době máme 146 aktivně sportujících mládežníků (ne registrovaných), o které se bezplatně starají naši trenéři mládeže za významné pomoci rodičů. Co se týká dospělé kopané, je nutné vás informovat, že k 30. 6. 2008 končí se sponzorováním našeho A mužstva dospělých firma JAKUB a.s. Pro soutěžní ročník 2008/2009 se vedení fotbalového klubu bude snažit v Novém Boru zachovat i nadále divizní soutěž, ovšem ne za každou cenu. Vše záleží na množství a kvalitě sponzorů, případně výších získaných grantů na činnost.
Jak všichni víte, probíhá již řadu let spor s TJ Jiskra o financování a nyní již o samotnou existenci fotbalového areálu v Novém Boru. Spor je to vleklý a myslím si, že pro obě zúčastněné strany i velmi únavný. Obě strany sporu by se měly věnovat především účelu, pro který byly založeny, tedy sportu a především výchově mladých sportovců v Novém Boru.
Jednou z variant jak výrazně vylepšit postavení sportovců v Novém Boru a ukončit dlouhotrvající spory je bezúplatný převod všech sportovišť do majetku Města. V současné době téměř všechna sportoviště, která nejsou v majetku Města, chátrají a mnohá jsou již doslova v havarijním stavu.
Město v případě bezúplatného nabytí takovéhoto majetku musí sportovcům zaručit, že se o tento majetek řádně postará, neprodá jej a zabezpečí bezproblémový chod sportovišť tak, aby obyvatelé Nového Boru a především mládež, mohli tato sportoviště plně využívat.
Základním předpokladem výše uvedeného je však naplánování dostatečných finančních prostředků na údržbu a provoz sportovních zařízení do rozpočtu Města již pro rok 2008! Dalším, neméně důležitým krokem musí být bezúplatný převod sportovišť do majetku města. Tyto dva kroky se musejí udělat společně, protože jeden bez druhého nemá význam. Navýšení finančních prostředků na sport bez převedení majetku způsobí další problémy a hádky při rozdělování peněz v různých výborech a v neposlední řadě v zastupitelstvu.
Nenavýšení finančních prostředků na sport odstartuje další vlnu žádostí o dotace, protože peníze z grantů ( výnos z provozování výherních automatů ) nemohou pokrýt náklady na sport a kulturu v Novém Boru.
Závěrem chci říci, že naše financování bylo vždy průhledné, dotace a granty vždy řádně vyúčtovány bez jediné připomínky. Přesto si myslím, že kdyby se podařilo realizovat výše uvedený projekt financování sportu v Novém Boru, mohli by být i případní Nevěřící Tomášové ještě klidnější a my sportovci bychom nemuseli v dodatečných žádostech dokládat, prokazovat a prosit o další a další finanční prostředky.

Další zprávy z regionu najdete zde