Okresní fotbalové soutěže už znají svůj jízdní řád pro nadcházející sezonu 2008–2009.
Na pravidelném Aktivu zástupců fotbalových oddílů s představiteli OFS Česká Lípa, který proběhl ve středu v Rybářském domě na Svárově, byl nejprve vyhodnocen uplynulý soutěžní ročník v podání předsedy STK Milana Chovance, který pak společně s dalšími členy výkonného výboru vítězům jednotlivých kategorií pogratulovali.
Přeborníkem okresu mezi dospělými se stal Tatran Jablonné, jehož do I. B třídy doprovodí z šestého místa Velký Valtinov. Vítězem OP dorostu je SK ZŠ Jablonné, jenž postupuje do krajské soutěže, titul Okresní přeborník mladších žáků získal FK Stráž p. R. a prvenství v kategorii starších přípravek vybojoval Kamenický Šenov.
„Systém letošních postupů a sestupů hodnotím jako nešťastný,“ řekl mimo jiné předseda VV OFS Č. Lípa ing. Karel Kapoun a znovu připomněl anabázi, jež závěr soutěží provázela.„Měli jsme možnost krajskou B–třídu dospělých doplnit třemi týmy, neboť Nový Oldřichov a Mimoň B se přehlásily do okresního přeboru. Ale protože ani druhé Jestřebí, ani další oddíly tuto příležitost nevyužily, muselo kvůli tomu sestoupit z předposledního místa Brniště a ze III. třídy Tuhaň. Mně osobně je obou těchto klubů velice, velice líto.“
Tresty se zpřísní
Slovo si vzal také sekretář výkonného výboru a předseda disciplinární komise Karel Fischer, jenž informoval o několika novinkách. „V prvé řadě bych chtěl říct, že se v uplynulém ročníku na okrese i v kraji rozšířily neoprávněné starty hráčů. Upozorňuji vás všechny, že tresty, které byly za tuto negativní věc vyneseny, budou o sto procent vyšší, a to v zájmu regulérnosti soutěží. Pokud tedy někdo postaví do zápasu tak zvaného „černocha“ a zjistí se to, už to nebude jen pokuta tisíc korun,“ řekl doslova.
Další novinka se týká tzv. prohlášení provinilce o účasti na jednání DK. Jinými slovy: potrestaný (vyloučený) hráč, jehož prohřešek bude následně řešit disciplinární komise, a on se tohoto jednání nechce nebo nemůže zúčastnit, musí vyplnit, vlastnoručně podepsat a zaslat prohlášení, že komise může jednat bez jeho účasti.
„Pokud prohlášení nebude k dispozici, nebude disciplinární komise případ projednávat. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy na jednání komise do čtrnácti dnů, bude případ projednán bez jeho účasti, ale s dalším možným postihem vůči klubu, který za účast provinilce odpovídá,“ zdůraznil K. Fischer a doplnil, že uvedené prohlášení lze doručit osobně, faxem, naskenované přes e–mail a podobně, ale vždy v termínu tak, aby ho DK měla před jednáním. „Vlastnoruční podpis hráče musí být viditelný,“ poznamenal předseda DK.
Kunratice trest nemine
Další zpráva, která hned vzápětí z úst Karla Fischera zazněla, hodně překvapila. „Čtvrtého května se hrálo utkání Zahrádky – Kunratice, ve kterém byl vyloučen pan Robin Jackl za nadávku vůči spoluhráči, za což obdržel nepodmínečný trest. A takto, prosím, vypadá pomsta klubu!“ prohlásil rozrušeně a v pravé ruce držel kopii kunratického bulletinu „Dynamáček“, v němž je písemnou i ilustrační formou zesměšňováno a znevažováno jméno arbitra Filipa Nešněry. „Pane Jackl, nevím, jestli jste si uvědomil, že toto je žalovatelné. Pan Nešněra navštívil právníka, disciplinární komise se k této věcí vrátí a oddíl nemůže ujít trestu!“