Rozhodnutí DK ze dne 29. srpna 2013:

Miroslav FOLK (rozhodčí OFS) pokuta 500,-Kč (neprovedení řádné kontroly registr. průkazů čl. 34 splatnost do 13. 9. 2013).

Robert GERMAN (rozhodčí OFS) žádosti vyhověno, činnost uvolněna dnem 30. 8. 2013.

Michal SÝKORA (ved. družstva Holany) zákaz výkonu funkce vedoucího družstva na 3 měsíce nepodmíněně (od 25. 8. - 24. 11. 2013, poplatek bude odečten ze soutěžní zálohy).

Ondřej KOČÍ (kapitán družstva Holany) zákaz výkonu funkce kapitána družstva na 3 měsíce nepodmíněně (od 25. 8. - 24. 11. 2013 oba za umožnění neoprávněného startu hráče, čl. 15., poplatek bude odečten ze soutěžní zálohy).

Petr DOLEJŠ (Tuhaň) žádosti nevyhověno, trest trvá (poplatek bude odečten ze soutěžní zálohy).

Zdeněk PĚTIOKÝ (REVOK, neregistrovaní) 2 týdny nepodm. (od 29. 8. - 11. 9. 2013, čl. 11, odst. 3a , poplatek bude uhrazen jako obvykle po skončení soutěže).

Rozhodnutí STK ze dne 29. 8. 2013:

Utkání II. třídy dospělých Stružnice - Holany: kontumační výsledek 3:0 (neoprávněný start hráče hostů).

F.C. Dynamo Holany  pořádková pokuta 3 000,-Kč (dtto, viz. RS OFS, splatnost do 13. 9. 2013).