Všem, kteří jste mi dali na poslední valné hromadě důvěru ještě jednou děkuji a omlouvám se, že jsem nevydržel celé čtyřleté volební období,“ uvádí König. „Důvodem mého odstoupení je ta skutečnost, že k letošnímu roku nabyl platnosti nový kompetenční řád ČMFS, který obsahuje i větu, že zaměstnanci svazu nemají nadále působit ve volených funkcích v rámci ČMFS.

Takže jsem byl postaven před rozhodnutí. Buď zůstat ve funkci managera LKFS, nebo člena výkonného výboru LKFS. Zvolil jsem první možnost a z výkonného výboru odstupuji,“ zdůvodňuje své rozhodnutí. Na spolupráci s kluby a funkcionáři se nic nemění. Nadále zůstává ve funkci předsedy STK a managera LKFS.