Řešení dopravní situace v centru Mimoně pokročilo díky probíhajícím přípravám zpracování hydrografického modelu.
„Zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu schválilo i finance na hydrografický model,“ potvrdil místostarosta Mimoně Stanislav Baloun. Model má ukázat, jaký vliv budou mít stavby podél Ploučnice v případě, že přijde povodeň.
Požaduje jej Povodí Ohře. „Dokud ho nebudeme mít, nedostaneme stanovisko k jakékoliv stavbě v záplavovém území včetně náměstí,“ vysvětlil starosta František Kaiser. Vyjádření zatím nevydá Povodí Ohře ani pro plánovaný průtah městem. O něm jedná vedení Mimoně s krajským úřadem a správcem komunikací.
„Obě instituce nám doporučily zaměřit se při řešení dopravní situace na průtah městem, konkrétně na ulici Husovu a Pražskou. Ke zlepšení bezpečnosti mají přispět dva kruhové objezdy – u Kulturního domu Ralsko a U Jelena,“ popisuje dále místostarosta. Dodává, že Mimoň připraví stavbu objezdů do úrovně územního rozhodnutí.
Díky datům ušetří
Zastupitelé v lednu letošního roku neschválili dva miliony určené na hydrografický model. Obávali se hlavně toho, že by prostředky byly využité neefektivně.
František Kaiser ale tuto studii považuje za zásadní a rozhodl se lépe zastupitelům vysvětlit, proč ji město potřebuje. „Model budeme potřebovat i ke stavebním řízením na zástavbu proluk nebo zkulturnění náměstí. Zahrne 109 hektarů a bez tohoto dokumentu na nich nemůžeme postavit nic,“ zdůraznil.
Napodruhé se tedy podařilo dát záměru zelenou a podle Stanislava Balouna dokonce nebudou třeba celé dva miliony korun. „Povodí Ohře nám nabídlo data, která mají z dřívějších měření. Tím se zlevní zpracování modelu. Náklady na pořízení dat tvoří značnou část původně zvažované částky,“ řekl.
Po sběru a analýze dat přijde na řadu zhotovení hydrografického modelu. „Předpokládáme, že na začátku prázdnin bude vše hotovo. Díky modelu bude moci Povodí Ohře posoudit jakoukoliv navrhovanou stavbu a vydat k ní vyjádření,“ dodal Stanislav Baloun.