Uchazeči (nejméně od 15 let) získají příslušnou licenci po absolvování odborného školení (zdarma) a teoretické prověrky dle Licenčního řádu rozhodčích a delegátů FAČR.
Rozhodčími se mohou stát funkcionáři, trenéři nebo ostatní příznivci fotbalu, kteří se chtějí aktivně účastnit okresních soutěží. V případě správného postoje k dané funkci a zájmu o případný postup do vyšší soutěže je podpora okresní komise samozřejmostí.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 739 547 301 nebo na e-mailové adrese fotbalcl@seznam.cz (s uvedením osobních údajů z důvodu dalšího kontaktu).