Úbytek a tím i nedostek fotbalových rozhodčích pokračuje. Během uplynulé sezony si řada klubů z krajských i okresních soutěží na tento problém často stěžovala. Proč tomu tak je, na to jsme se zeptali předsedy Komise rozhodčích a delegátů LKFS a sekretáře Komise rozhodčích OFS Česká Lípa Karla Fischera.
Jakým počtem rozhodčích obě komise disponují ?
Krajská komise má na nominačních listinách všech tří soutěží (KP, I. A. a I. B. třída –pozn. autora) celkem 68 rozhodčích. Listiny po posledním semináři 30. června doznaly změn poté, co si někteří neaktivní rozhodčí mysleli, že je na listinách nadále necháme, i když se stále omlouvají a vykazují dlouhodobý nezájem o rozhodcovskou činnost. Na listinách okresní komise, tedy bez našich 14 krajských rozhodčích, zůstává jenom 27 aktivních členů a některé ani nelze stoprocentně využít.
Co se týče náboru nových adeptů, provádíme ho, jak sám víte, pomocí okresního tisku a osobních kontaktů. Možná by se vyplatilo navštívit školy či podobné subjekty a tam se snažit získat potenciální zájemce, i když podobná aktivita z návštěvy družstva dorostu na jeho tréninku nepřinesla žádný zisk. K tomu je však třeba nejen čas, ale i potřeba vhodných osob ve všech okresech a zájmu z obou stran.
Kde vidíte příčinu tak malého počtu rozhodčích ?
Podle mého názoru nynější doba není a nebude příznivá pro nižší soutěže. V minulých dobách se pracovalo převážně od pondělí do pátku, většinou na ranní směny, víkendy byly volné a většina rozhodčích se mohla fotbalu více věnovat.
V dnešní době rozhodčí pracují v různých firmách, agenturách, u podnikatelů na více směn a i o víkendech. Tudíž se nemohou fotbalu věnovat tak, jak bychom my i oni sami chtěli, neboť zaměstnání je přednější. A to právě přináší množství problémů, omluv na poslední chvíli, a obsazovací úsek s tím má dost práce. Někdy kromě zdravotních problémů rozhodčí také neunese psychickou zátěž a s aktivní činností skončí.
Přilákalo by je například zvýšení paušálů za řízení utkání ?
Pane redaktore, od 1. července se tak stalo na obou nižších stupních, tedy na krajských i okresních svazech. Pro rozhodčí OFS to znamená, že za řízení mistrovských utkání okresního přeboru dostane hlavní 300 a asistent 200 korun. Ve III. a IV. třídě to bude 250 a 150, u dorostu 200 a 100, u žáků 130 a 70 korun. Domnívám se však, že tento schválený nárůst paušálů nepřivede mnoho dalších zájemců, protože jen o penězích to není. Spíše jde o udržení současného stavu, neboť ten začíná být neúnosný vzhledem k zatíženosti v nižších soutěžích. Jsou tací, například v kraji, kteří odřídí za víkend 4,5 i 6 utkání včetně mládeže a v neděli odpoledne jsou již samozřejmě unavení. To potvrdila i nejnovější písemná anketa rozhodčích na semináři
Spolupracují komise rozhodčích OFS s LKFS?
Spolupracují, každý okres našeho kraje zde má své zástupce a KR se schází 1x za 14 dnů. Dlouholetá hierarchie však byla narušena. Vždy fungovalo pravidlo, že okres nabízel arbitry kraji, kraj zase Řídící komisi v Čechách, kam patří divize a ČFL, a ta navrhovala členy pro nejvyšší, ligové soutěže. Bohužel i okresy mají nedostatek rozhodčích, a proto návrhy pro kraj jsou nízké anebo vůbec žádné.
Jak víme, některá utkání řídili sudí z Královéhradeckého kraje. Bude tomu tak i nyní ?
Ne, tuto spolupráci jsme museli na jaře přerušit. I když tento kraj disponuje vyšším počtem rozhodčích, přes zimní přestávku přišel z různých důvodů o 13 arbitrů. Uvážili jsme, že výměna 3 za 3 pro nás není početně výhodná a tudíž jsme tuto spolupráci zatím přerušili. Pravděpodobně do doby, než budeme moci nabídnout nejen rozhodčí, ale také adekvátní náhradu ve formě dvojutkání, kterou jsme dosud praktikovali, a to z důvodu cestovného.
Jak a kdy se podle vás situace zlepší?
Těžko říci. Pokud nebudou mít okresní svazy dostatek rozhodčích, nebude je mít ani kraj. To, že občas někdo sestoupí z vyššího orgánu, nás nezachrání, neboť jsou případy, že po sestupu z divize rozhodčí aktivní činnost dlouhodobě přeruší nebo zcela ukončí. Takový případ máme i nyní.
Kolik „mužů v černém“ by tedy bylo potřeba?
Jak v okrese, tak v kraji alespoň dvacet, aby byla i zdravá konkurence. Někteří se totiž domnívají, že když je málo rozhodčích, musíme s nimi počítat, i když si nebudou plnit své povinnosti. Zde postupujeme případ od případu, ale někteří na to již nyní doplatili buď zařazením do nižší soutěže či předáním komisi. Každopádně naše původní vize mít jich v okrese 50 a v kraji 90 se pravděpodobně nenaplní. Jenom uvedu příklad: v poslední době jsme počet navýšili o dva nové členy, ale zároveň o čtyři přišli z důvodu jejich rozhodnutí činnost přerušit či ukončit.
Co to znamená pro kluby ?
U krajských soutěží dospělých má samozřejmě prioritu nejvyšší soutěž, kterou je krajský přebor. Zde tři rozhodčí prostě být musí. Následuje I. A třída, kde jsme v minulém ročníku ojediněle neměli tři arbitry, ale tuto soutěž budeme také obsazovat trojicemi včetně delegátů. Zbývá I. B třída. Již na loňském aktivu zazněl požadavek, aby se hrálo i v jiný termín než v sobotu odpoledne. Ze strany družstev nebyl velký zájem, a proto zdaleka ne všude byla delegovaná trojice, neboť na soboty početně rozhodčí již nezbývali.
Letos řídící orgán udělal nějaké kroky v tom smyslu, aby se vše nehrálo v sobotu odpoledne. I přes tuto snahu se však zřejmě stane, že na utkání B třídy nebudou delegováni všichni tři. Rozhodčí nejsou stroje, ale lidé se všemi starostmi, problémy i požadavky, jako ostatní.
Vím, že to může někdo ze svého pohledu chápat jinak, ale taková je realita. Nemůžeme mít požadavky jako v lize či divizi, to je o něčem jiném, a ne každý v tom vidí jen ty peníze.
A v okresních soutěžích to bude vypadat podobně?
Je potřeba zápasy více rozdělit na soboty a neděle, neurčovat si nesmyslné doby výkopů, které nám odeberou rozhodčího, protože po skončení utkání se již nedovede nebo nemůže přesunout jinam.
Proto bych tímto požádal i funkcionáře okresních klubů o pochopení a vstřícnost.