Jedná se o to, že fotbalový klub by mohl změnit svůj název a o tom, jak by se měl jmenovat, by si měli rozhodnout jeho fanoušci. Zeptali jsme se proto předsedy FK Česká Lípa Tomáše Karlíka (na snímku) na podrobnosti tohoto záměru.
Jak vůbec vznikla myšlenka přejmenovat klub?
Vše souvisí prvotně s tím, že strany, které se rozhodly vstoupit do fotbalového dění (firma JAKUB, Město CL, FK CL) mají zájem na trvalém vzestupu fotbalu v našem městě. V té souvislosti podnikáme řadu kroků, abychom dostáli svých sportovních cílů, jimiž rozhodně není pouze Divize. Pokud však chceme, aby klub fungoval po všech stránkách, musíme se začít starat i o jeho image a s tím spojené marketingové aktivity. Jelikož po marketingové stránce je náš klub poněkud zanedbaný, rozhodli jsme se začít od píky, tedy od názvu klubu.
Proč ho ale mají vybírat fanoušci? To je poněkud neobvyklý krok.
My si to nemyslíme. Jsme toho názoru, že fotbal je lidová zábava a měl by se hrát především pro lidi, pro fanoušky. Lípa jich měla vždycky hodně a věříme , že jich stále hodně má, akorát díky špatným sportovním výsledkům v posledních letech poněkud strádali. To se teď změní, a my budeme rádi, když se českolipský fanda se svým klubem co nejvíce ztotožní. Umožníme jim proto, aby se zapojili do výběru názvu klubu, který budou v budoucnu podporovat a chodit na jeho zápasy. Podobný model zvolili např. v Českých Budějovicích a výsledek byl vskutku zajímavý: fanoušci zvolili název Dynamo.
A co například klubové barvy , o těch budou rozhodovat také fanoušci?
O těch je historicky rozhodnuto: naše barvy zůstanou modrá a bílá. V tomto provedení budou také v budoucnu připraveny pro fandy různé předměty jako vlajky, dresy, čepice, vlaječky, atd.
Vraťme se zpět k názvu klubu. Jak si tedy představujete, že bude celá akce probíhat?
Nechali jsme si skupinou historiků rozdělit názvy klubů do několika kategorií. Jedná se o názvy předválečné, poválečné, s odkazem na region , názvy abstraktní, mezinárodní či s letopočtem. Toto by mohlo být pro fanouška vodítko, aby se mohl lépe orientovat. Z každé kategorie jsme nechali vybrat čtyři možné názvy a fanoušek jim může dát svůj hlas. Přesná pravidla hlasování se dočte ve vašem Deníku a na našich stránkách.
A co když se ani jeden z nabízených názvů fandovi líbit nebude?
V tom případě může zaslat svůj návrh názvu klubu, my jej zveřejníme společně s ostatními a bude se hlasovat i o něm!
V českých poměrech bývá často název spojen s hlavním sponzorem. Jak se k této problematice staví firma JAKUB?
Firma JAKUB a.s. nebude jen hlavním sponzorem našeho klubu od sezony 2008 / 2009, ale především podílníkem, spolumajitelem klubu. Po debatách s panem Jakoubkem vím, že má zájem na tom, aby si lidi našli cestu na stadion. K tomu je zapotřebí nejen hrát dobrý fotbal, ale i umět pracovat se svými příznivci. Jméno sponzora v názvu klubu velmi výrazně omezuje marketingové možnosti. A to pan Jakoubek ví.
Do kdy bude tedy o novém názvu rozhodnuto?
Hlasování bude spuštěno v pondělí 26. 5. 2008. Uzávěrka hlasování bude v pátek 6. června, výsledky budou sečteny a na jejich základě rozhodneme o názvu klubu. Výsledky budou zveřejněny, nicméně bych rád podotkl, že nebude povinností klubu pojmenovat klub na základě této ankety.
Jak tomu mají fanoušci rozumět?

Klub bude mít právo veta. Může se totiž stát, že o akci nebude velký zájem, nebo že tři názvy budou mít stejný či podobný počet hlasů, může se stát, že dojde ke kombinaci dvou názvů, atd. Anketa nám má pomoci najít ten nejsprávnější název klubu a má zjistit, zda-li fanoušek má zájem se s námi podílet na rozvoji klubu.
Pokud některý z názvů přesvědčivě vyhraje?
Pak není co řešit!
Kolik fanoušků se musí zapojit do hlasování, aby to pro vás byl relevantní vzorek a aby výsledek měl takovou váhu, že vyhraje?
Nemáme stanoveno žádné číslo, které by tuto anketu limitovalo, nebo ji nějak znehodnocovalo. Bude určitě zajímavé sledovat kolik lidí se do akce zapojí. V každém případě ale každý účastník mnohé získá. V prvé řadě tím, že nám dá své údaje, se automaticky stane členem fanklubu a získá řadu výhod. Bude pravidelně informován o dění v klubu, budou mu formou SMS zasílány výsledky A–týmu, získá slevy na vstupném, slevy na klubové předměty, zdarma zpravodaj k utkáním, atd. V neposlední řadě bude z účastníků ankety vylosováno 10 výherců, z nichž 4. – 10. cena bude permanentka na celou příští sezonu, 3. cena hrací míč UMBRO, 2. cena 2 vstupenky na vybrané utkání HC Bílí Tygři Liberec a 1. cena 2 vstupenky na zápas Anglie – Česko ve Wembley.
Kde se bude losovat a kdy a kde obdrží výherci ceny?
Rádi bychom tento akt spojili s posledním domácím utkáním v této sezoně, při němž bychom zároveň chtěli oslavit postup do divize. Losovat se tedy bude veřejně na hřišti a výherci si budou moci ceny vybírat na sekretariátu do konce června.