Okresní fotbalové soutěže na Českolipsku mají do startu jarní části ještě několik týdnů čas. Ale na některé aktuální informace, jež by se funkcionářům a zástupcům oddílů hodily, jsme se zeptali přímo předsedy OFS Česká Lípa Karla Fischera. Ten také odpověděl na několik otázek.

Některé komise svazu měly nová vedení. Poradily si se svými úkoly?

Výkonný výbor i komise své úkoly plní, a to ať se jedná zejména o sportovně-technickou, na jejíž bedrech spočívají soutěže samotné. Důležitou komisi rozhodčích, jež se snaží o stabilizaci současného kádru, tedy disciplinárku, která na podzim řešila devadesát kauz, poté komisi mládeže, jejíž zájmem je výchova dětí, a v neposlední řadě komisi trenérsko-metodickou. Ta je aktivní hlavně při doškolení a školení trenérů. Nutno dodat, že za tím vším jsou finance. Sekretář, včetně hospodářského oddělení, plní požadavky nejen okresního svazu, ale hlavně nejvyššího orgánu, což bylo za minulý rok naplněno. Případné nedostatky byly vyřešeny tak, aby zásadním způsobem neovlivnily regulérnost soutěží a důvěru v řídící orgán, což je OFS.

Před začátkem nového ročníku 2013/ 2014 již byly avizovány některé změny v okresních soutěžích. Jak byly tyto praktikovány?

Zásadně jsme změnili hospodářské záležitosti, respektive finanční systém, tedy svaz versus kluby. Byly zavedeny platby, jako startovné a soutěžní zálohy oddílů, kde došlo ke změně ohledně menších plateb, které se odečítají právě ze záloh. Tento systém je využíván ve většině fotbalových svazů a jedná se o transparentní záležitost s ušetřením práce, která s tím v minulosti byla. Ve III. třídě dospělých a soutěžích mládeže se při nerozhodném výsledku prováděly pokutové kopy podle Pravidel fotbalu a vítězi byl přidělen bod za remízu a bod za výhru na pokutové kopy.

Na podzim byly 2 body přiděleny ve více jak třiceti utkáních dospělých a mládeže. Další novinkou bylo, že při přímém vyloučení za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře nemusel potrestaný hráč jedno utkání stát. Ale na základě normy a úhrady stanovené pokuty mohl v dalším utkání nastoupit. Nezapomenu také na zřízení dorostenecké soutěže s děčínskými kluby, včetně možnosti založení společného družstva, složeného ze dvou klubů, tedy Skalice a Horní Libchavy.

Byla možnost využít finanční kompenzaci za vyloučení hráče po druhé žluté kartě?

Víme, že kluby by to uvítaly, protože jde o nejčastější vyloučení za běžné přestupky, ale nešlo to. Na základě pozdější změny disciplinárního řádu jsme rozhodli, že vytvoříme dodatek k rozpisu soutěží a od jara 2014 budeme mít v kompetenci systém buď zastavení činnosti nebo pokuta. I když se někomu nemusí zdát toto opatření jako výchovné, tak z výchovného hlediska budou sazby z výchovného hledisky rozlišeny. Klubům to pomůže, protože většinou nemají nadbytek hráčů.

Hovořilo se o případné baráži v postupu do II. třídy. Ta bude už letos?

Na loňských schůzkách se zástupci oddílů byla zmiňována, ale po diskusi jsme dospěli k většinovému názoru, že pro letošní ročník tuto baráž zavádět nebudeme.

Proč?

Protože těch změn bylo na začátek již dost. A je to také spojené s finančními náklady a termínovou listinou, což se musí řešit.

Jak OFS s kluby z Českolipska komunikuje?

Myslím, že na dostatečné úrovni. Konaly se schůzky, průběžně byly zasílány informační zprávy, na webových stránkách svazu jsou zápisy z výkonného výboru a dalších komisí, a samozřejmě funguje telefonický kontakt, takže informací je dostatek pro všechny. A před zahájením jarní části tohoto ročníku plánujeme pracovní schůzku se zástupci.

Fotbalová asociace svým členům vydává slevové karty. Jaká je odezva a o co jde?

Členské karty jsou vydávány pro registrované členy Fotbalové asociace ČR. Zároveň jsou kartami na slevy mnoha produktů různého charakteru, jak sportovního, tak zájmového. Je to výhodná věc pro členy asociace, spousta věcí se dá od firem koupit, případně objednat. Někteří této možnosti využívají, jiní nikoliv. Je ale věcí každého jednotlivce, jak s tím naloží.

Je připravována ještě nějaká další zásadní změna?

Kromě již uvedených informací se uskuteční až od nového soutěžního ročníku 2014 2015. A tato změna se bude týkat všech klubů a jejich financí. Rozhodčím budou od 1. července navýšeny odměny za řízení mistrovských utkání, a to jak v soutěžích krajských, tak i okresních. Přemýšlíme také o možném vzniku samostatné soutěže seniorů, tedy pokud bude zájem.

Můžete ze svého pohledu vyhodnotit dosavadní činnost okresního svazu?

Pane redaktore, jedná se o první rok působení nově zvoleného výkonného výboru včetně jmenovaných osob do funkcí v komisích a mohu konstatovat, že všichni pracovali se zájmem. Podle mého soudu se soutěže odehrávaly v regulérních mezích, a tam, kde regulérnost byla přece jen narušena, následovala příslušná opatření. S tím ale fotbalové řády počítají a všechna rozhodnutí proběhla úředními zprávami, které jsou na webu okresního svazu. Vyřešily se také interní záležitosti, a proto celkovou činnost svazu hodnotím jako zvládnutou.

Co byste popřál okresnímu fotbalu do jarní části?

Aby soutěže probíhaly důstojně a všichni aktéři si z utkání odnášeli dobré pocity a uspokojení z této hry, která je nějakým způsobem naplňuje. Fotbal není jen o hráčích a rozhodčích, ale i na naší úrovni je potřeba dobrých a spolehlivých funkcionářů, jako jsou vedoucí družstev, trenéři, pořadatelé… Za okresní svaz mohu říct, že se už nyní těšíme na další období práce pro nejrozšířenější světový sport, kterým fotbal i nadále je.