1/1

David Navara.

David Navara.

Zdroj: Vladimír Jagr