Galerie: Na univerzitě v Liberci hledají nové architektonické cesty

Nynější proluka u náměstí v Chrastavě. Řešení brownfieldu továrny Benar v Hrádku nad Nisou. C. Barbosa, S. Martins, atelier Zedníčková, 2020. Brownfield továrny Benar v Hrádku nad Nisou. Brownfield po bývalé přádelně v Chrastavě. Řešení proluk v centru Chrastavy. Vizualizace bydlení v místě někdejší přádelny. O. Novák, ateliér Hendrych, 2016. Pro město Chrastavu řešilo Regionální kontaktní centrum dostavbu proluky v centru. V tomto případě hotel s kulturním sálem. A. Hrušová, ateliér Hendrych, 2016. Pro město Chrastavu řešilo Regionální kontaktní centrum dostavbu proluky v centru. V tomto případě autor navrhl hotel s kulturním sálem. M. Čunát, ateliér Hendrych, 2016.