Galerie: Památkově chráněný dům v novoborské Kalinově ulici