Galerie: Recenze knihy J. Loudy - S. Vaněk

Obálka knihy. Zikmund Lucemburský (1368 – 1437), císař římský, král český a uherský. Albrecht II. (V.) (1397 – 1439), král římský, český a uherský, vévoda rakouský. Rudolf II. (1552 – 1612), císař římský, král český a uherský Friedrich Falcký (1596 – 1632), král český a kurfiřt falcký. František Josef I. (1830 – 1916), císař rakouský, král český a uherský František Ferdinand d' Este (1863 -1914), arcivévoda rakouský a následník trůnu. sir Walter Paveley (1319 – 1375), baron Burghers. Henry Herbert (1534 -1601), 2. hrabě z Pembroke. Charles Portal (1893 – 1971), 1. vikomt z Hungerfordu. sir Winston Churchill (1874 – 1965), předseda vlády Spojeného království. Margaret Thatcherová (1925 – 2013), předsedkyně vlády Spojeného království a  baronka z Kestevenu. sir Edmund Hillary (1919 – 2008), první pokořitel nejvyšší hory světa – Mt. Everest.