3/4

První cenu v kategorii pozemního stavitelství získalo Infocentrum technické univerzity v Liberci

Autor: Archiv LK