Místní hasičský sbor byl založen už v roce 1879, a patří tak k jedněm z nejstarších na okrese. Po revoluci hasičský život v obci upadal. Sdružení v obci nefungovalo a několik místních hasičů dalo dohromady alespoň čtyřčlennou hlídku. Ta na Bezdězu působila od roku 1997 do roku 2004.

Od předloňského roku, po úspěšném cvičení libereckého kraje na Bezdězu, dostala výjezdová jednotka zpět své zařazení a mohla se opět aktivně účastnit výjezdů. „Byli jsme rádi, že přes všechny obstrukce a papírování, se nám podařilo dát jednotku opět dohromady.“ říká Pavel Kučírek.

Místní výjezdová jednotka pod velením Jaroslava Cinkla čítá devět mužů a spadá do výjezdové kategorie JPO 5. Vyjíždí tak k mimořádným událostem v katastru obce. Pokud se však jedná o velký požár nebo živelnou pohromu, pomáhají hasiči z Bezdězu i v okolních obcích. „Letos jsme měli již sedm výjezdů. Z toho čtyřikrát se jednalo o lesní požáry a další obstaraly padající stromy,“ upřesňuje Pavel Kučírek.

Největší pýchou bezdězského sboru je bezesporu jejich výjezdové auto, které si pro hasičské účely upravili sami doslova na koleni. Ještě před nedávnem vyjížděli dobrovolníci z Bezdězu k mimořádným událostem terénním vozem Aro. Protože však nemohli jezdit v plném počtu, rozhodli se sehnat větší auto.
Zbrusu nový hasičský speciál by však byl pro obec příliš nákladný, a tak si hasiči nechali dotáhnout z Německa ojetou civilní dodávku, kterou si předělali pro své potřeby.

close zoom_in „Nechali jsme si svařit i nádrž na tři sta padesát litrů vody, a můžeme tak sami zasáhnout u menších požárů,“ říká Pavel Kučírek. Z vybavení, které si nemohou vyrobit sami, by nejvíce ocenili nové radiostanice do svého výjezdového auta. „Bez spojení není velení. Pokud se potřebujeme z místa zásahu spojit s profesionály z České Lípy, musíme použít mobilní telefony, což trvá déle, než kdybychom měli pomocí vysílačky přímé spojení s operačním důstojníkem,“ říká Pavel Kučírek.

Kromě výjezdů se místní hasiči účastní mnoha akcí, které pořádá hrad Bezděz. Mimo jiné při každoročním nočním výstupu na hrad jsou připraveni poskytnout první pomoc. Stejně tak zajišťují i požární dozor na hudebním festivalu České hrady.

Ve sboru je celkem dvacet čtyři lidí, z toho sedm žen. Všichni se podílejí na kulturním životě v obci. „Děláme tady jednou do roka hasičskou zábavu pro členy sboru. Klasické bály momentálně pořádat nemůžeme, protože v obci není dostatečně velký sál,“ konstatuje Pavel Kučírek. Zrovna tak se zde podobně jako jinde koná dětský den a soutěže.

Místní hasiči si nemohou vynachválit spolupráci s obcí. Starostka si jejich práce velmi cení a vychází jim vstříc. Zrovna tak nejsou bezdězští hasiči líní si sehnat sponzory, kteří jim pomáhají s údržbou techniky a výjezdového automobilu.

Samozřejmostí je také účast místních hasičů na soutěžích a s nadšením se účastní akcí, které pořádají spřátelené sbory. Na setkání s nimi zajíždí do Bělé pod Bezdězem a Katusic. Každoročně se také účastní mezinárodního hasičského setkání v Novém Oldřichově, kde potkávají kolegy z Německa nebo Polska.

Obec Bezděz je téměř ze všech stran obklopena lesy. Z toho plynou i časté výjezdy za lesními požáry. Na začátku prázdnin zpozoroval kouř ve vojenském prostoru v blízkosti obce kastelán z hradu Bezděz. Ten neváhal a uvědomil o nebezpečí velitele hasičů. Velitel se vydal na místo, aby požár ověřil a lokalizoval. Hned poté volal na základnu profesionálů z České Lípy.
Na místo se nakonec kromě hasičů z Bezdězu sjely i sbory z Doks a z Bělé pod Bezdězem. Sotva se Bezdězští dobrovolníci vrátili na základnu, nastal nový poplach. Tentokrát hořelo nedaleko místa prvního zásahu. Po uhašení druhého požáru museli hasiči vyjet ještě jednou, aby opět uhasili požár a zjistili, že se rozděláváním ohňů v lese baví děti, které nevěděly, jak naložit s volným časem
.

Autor. Tomáš Cidlina