Členkou SDH se stala poté, co se blíže seznámila s místními hasiči právě při pálení čarodějnic a na jiných akcích. Chtěla podat pomocnou ruku a dnes fandí svým dvěma synům na hasičských soutěžích, kromě toho chystá i pro další malé hasiče svačiny na posilněnou. „Hasičský sport je na vzestupu už pár let, jen média mu mnoho prostoru nevěnují,“ potvrzuje Jana Kovaříková, liberecká rozhodčí požárního sportu a dlouholetá vedoucí mládeže i dorostu.

JEZDÍ NA TÁBORY I ZA KULTUROU

Sbory dobrovolných hasičů pořádají vždy na počátku školního roku nábory do kroužku Mladých hasičů, kde jsou děti rozděleny do dvou kategorií mladší 6-11 let, starší 11-15 let. Následuje kategorie dorostu, kde mohou soutěžit už od 13 let do 18 let.

Mladí hasiči jsou zpravidla zapojeni do celoroční hry Plamen (od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku), která sestává z několika disciplín. Na podzim to většinou je závod požárnické všestrannosti, kde plní na jednotlivých stanovištích úkoly střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu nebo překonání překážky po vodorovném laně. Na jarní měsíce potom připadají požárně technické disciplíny, jako štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m překážek, požární útok a kategorie starší potom mají ještě 400 m štafetový běh s překážkami a požární útok s překážkami.

„Děti kromě toho píšou kroniku, kam zaznamenávají plnění takzvaných okruhů,“ popisuje Jana Kovaříková. „V rámci projektu chodí také na výlety, besedy, výstavy nebo jezdí na tábor. Účastní se brigád, sběru, pořádají jiné soutěže pro ostatní kolektivy, pečují a čeká je i plnění odznaků odbornosti nebo specializací,“ poznamenala dále Kovaříková.

Podobně to mají dorostenci, kteří mají svůj Závod požárnické všestrannosti, kde plní střelbu ze vzduchovky, šplh po laně, přeskok přes vodní příkop, určování ručního hasičského přístroje a věcných prostředků, optickou signalizaci, základy první pomoci nebo přesun podle azimutu. A v požárně technických disciplínách pak plní požární útok, štafetu 4 x 100 m, běh na 100 m s překážkami. Jednotlivci potom soutěží v tzv. dvojboji. Všichni ještě také plní test z požární ochrany.

„S dětmi předškolního věku od tří let už pracujeme také v přípravce, která se v poslední době hodně rozšiřuje. Co se týká mládeže, jsme jako hasiči jednou z nejsilnějších organizací co do počtu členů. Kategorie starších je nejpočetnější,“ vysvětluje Jana Kovaříková.

Pokud chtějí rodiče přihlásit své dítko do kroužku mladých hasičů, měli by se poohlédnout po nejbližším dobrovolném sboru v místě bydliště a zjistit, zda pracují s mládeží. „Pak už nic nebrání domluvě. Děti však nabídku tohoto kroužku dostávají často i ve škole, protože hasiči se školami spolupracují,“ připomněla rozhodčí a dlouholetá hasička.

DVEŘE OTEVŘENÉ JSOU I PRO DOSPĚLÉ

Mnoho sborů už má i své internetové stránky nebo jsou na Facebooku, kde lze také získat potřebné informace. Kontakty na sbory, kde se věnují mládeži, zájemcům rádi poskytnou také okresní sdružení hasičů. To v Liberci sdružuje 98 sborů libereckého okresu. Pokud se někdo chce k dobrovolným hasičům připojit v pozdějším věku, možnosti má podobné. Platí to i pro požární sport. „Stačí kontaktovat nejbližší sbor, který se věnuje požárnímu sportu, a stát se členem SDH,“ uzavřela Jana Kovaříková.