Všechny roušky okamžitě putovaly k profesionálním hasičům po celém kraji. Ředitel Prudil zdůraznil, že vzhledem k současnému stavu, kdy na celém území České republiky chyběly ochranné pomůcky jako jsou roušky, respirátory, ochranné brýle apod., musel i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje využít štědré pomoci dobrovolníků a firem, které byly ochotné pro hasiče roušky ušít. „Děkujeme za obrovskou podporu celého sboru všem dobrovolníkům a firmě Krasohled Liberec. Toto milé gesto našemu sboru velice pomohlo a jsme rádi, že se tímto darem mohla zabezpečit akceschopnost našich jednotek,“ uvedla mluvčí HZS LK Lucie Hložková.