Známe je všichni. Krotí ničivé plameny i divokou vodu, poradí si s ekologickou havárií i s následky dopravní nehody. Lidé svatého Floriána jsou zkrátka tam, kde je potřeba pomoci. Vezmou do rukou košťata při úklidu obce a chopí se pořádání tancovačky. Kde všude sbory dobrovolných hasičů pomáhají? O tom se dočtete každý čtvrtek na stránkách tištěného i webového Deníku v seriálu Lidé svatého Floriána. Ve spolupráci s pivovarem Kozel budeme představovat hasičské sbory z okresu a hlasovat o nejzáslužnější počin. Jste hrdí na hasiče z vaší obce? Dejte nám o nich vědět!

Dobrovolný hasičský sbor v Horní Libchavě letos oslaví neuvěřitelné 135. výročí od svého založení. K datu této události by měla být hotová rekonstrukce místní hasičské zbrojnice, která v den oslav otevře své dveře široké veřejnosti.

Dobrovolná hasičská jednotka čítající čtyřicet dva členů, z toho dvacet čtyři mužů a čtrnáct žen, se řadu let aktivně zapojuje do dění v obci.
„Několik roků jsme spravovali místní hřbitov. Nemůžeme chybět při dětském dnu, nebo pálení čarodějnic,“ vypočítává Miroslava Havelková, čestná a neoficiální mluvčí hornolibchavských hasičů.

Protože zdejší hasiči spadají do nejnižší kategorie, téměř nevyjíždějí k požárům. „Hasili jsme pouze balíky slámy zapálené od nedopalků, kdy shořel i blízko stojící strom, nebo založený ohýnek na opékání buřtů, který se vymkl kontrole,“ popisuje Miroslava Havelková. Oč mají požárníci v Horní Libchavě minimálních výjezdů k ohni, o to více se zaměřují na organizování nejrůznějších akcí.

Soutěží i v noci

Tou nejdůležitější je letošní osmý ročník Noční soutěže hasičů a nehasičů. Soutěže se zúčastňují čtyřčlenná družstva z celé republiky ve dvou kategoriích muži a ženy. „Cílem je prověřit znalosti družstev a jejich fyzickou zdatnost a psychickou odolnost v náročném neznámém terénu za ztížených podmínek,“ vysvětluje Miroslava Havelková.

KOZLŮV POČIN: Netypickou akcí pro SDH Horní Libchava bylo hlídkování v chráněné oblasti kvůli probíhající technoparty. „Chlapi hlídali po dva dny a dvě noci v lese, aby zabránili technařům napáchat škody v chráněné oblasti,“ upřesňuje čestná mluvčí hornolibchavských hasičů Miroslava Havelková. Za to si vysloužili děkovný dopis Policie ČR.

Nezvyklost akce spočívá ve skutečnosti, že soutěžící plní disciplíny jen při světle baterky, neznají terén a předem nevědí, jaké úkoly je na trati čekají.
„Soudržnost družstev prověřuje plnění jednotlivých úkolů v plné výzbroji a výstroji, kdy poskytují první pomoc zraněným a zachraňují osoby a zvířata a za pomoci provizorních prostředků je přenášejí do bezpečí,“ doplňuje mluvčí. Že je o soutěž zájem, dokazuje pravidelná účast dvacítky hasičských týmů, mimo jiné až z Krásné Studánky či Rožmitálu pod Třemšínem.

V Horní Libchavě si už třicet šest let vychovávají následovníky. To, že jsou velmi úspěšní ve své činnosti, dokládá fakt, že mládež do patnácti let se může po šestnácté za sebou pochlubit postupem do krajského kola mladých hasičských družstev.